Grågås i Søgne fotografert 20. januar. (Foto: Odd Kindberg)

Gjess på besøk i Søgne januar 2020

  Redaksjonen
  09. feb 2020
  16:49
Av Odd Kindberg, Søgne

Normalt får vi besøk av enkelte sjeldne arter av gås i Søgne. Det er selvsagt fordi vi har flotte  jorder med gras -poteter og korn. Dette er god mat for gåsa i vinterhalvåret.

I år har vi hatt besøk av følgende arter av gås:
 
Tundragås (Anser albifrons)
Den 6. januar dukket det opp tre tundragjess sammen med fire kanadagjess. Tundragåsa kjennes igjen på den hvite tegningen rundt nebbet. Tundragåsa hekker i NØ-Europa og Sibir. Den overvintrer i vest Europa-spesielt i Danmark-Tyskland og Nederland.
En annen underart av tundragås hekker på Grønland og overvintrer for det meste i England.

Det varierer fra år til år hvor mange som besøker Søgne-jordene. Enkelt år uteblir den helt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Ringgås (Branta bernicla)
Det er ikke ofte vi ser ringgås i Søgne på vinteren, den er en relativt sjelden gjest. I januar fikk vi besøk av to fugler. Det artige var at det var to forskjellige underarter.

Ringgås (Branta bernicla hrota) eller ”lysbuket  ringgås” hekker på Svalbard og Grønland. Den overvintrer i vest Europa og spesielt i Danmark og Nederland. På våren trekker den opp langs Norskekysten og over til Svalbard. Den er en distanseflyger og flyr ofte dette strekket uten pause.
Den passerer Søgne-skjærgården på dette trekket nordover.

Ringgås (Branta bernicla bernicla) eller ”mørkbuket ringgås” hekker i Sibir og overvintrer i Vest Europa. 

Artikkelen fortsetter under bildet.
Den 6. januar dukket det opp tre tundragjess sammen med fire kanadagjess. Tundragåsa kjennes igjen på den hvite tegningen rundt nebbet. (Foto: Odd Kindberg).

Kan ellers fortelle at de første grågjessene er kommet og inntar Søgnejordene, de kom veldig tidlig på grunn av den utrolig milde vinteren.

Utover våren vil det trolig dukke opp kortnebbgås på vei til Svalbard, normalt har de en østlig trekkrute, men det hender de kommer inn over Søgne om det er sterk østavind. I 2019 ble det sett flere flokker over Søgne.

Det er bare å følge med utover våren.  

Ringgås (Branta bernicla hrota) eller ”lysbuket ringgås” hekker på Svalbard og Grønland. (Foto: Odd Kindberg)

Det er ikke ofte vi ser ringgås (Branta bernicla) i Søgne på vinteren, den er en relativt sjelden gjest. (Foto: Odd Kindberg)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no