Daglig leder i Repstad Eiendom AS. Ole J. Bueklev spanderte lunch på andreklassingene ved Samfundets skole Oftenes som takk for prosjektet de har gjennomført. (Foto: Jon Aamodt)

- Mange forslag som vi ikke hadde kommet på selv

  Jon Aamodt
  06. feb 2020
  17:43
Torsdag formiddag fikk elevene i andre klasse ved Samfundets skole på Oftenes i Søgne besøk av daglig leder i Repstad Eiendom AS, Ole J. Bueklev. Han spanderte en flott lunch til elevene som takk for at de har gjennomført en stor undersøkelse og kommet med forslag til forbedringer av turløypene ved Kjellandsvannet. 

Fra september har elevene stått for et flott prosjekt i sammenheng med Nysgjerrigper. Nysgjerrigper er Forskningsrådets tilbud til barn og unge, og spesielt for elever og lærere i barneskolen. Hver år deltar rundt 3.000 skolebarn i forskningskonkurransen som foregår i regi av Nysgjerringper. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Elevene har gjort en stor innsats i oppgaven de har valgt. I en periode på ni uker har de benyttet spørreskjema og postkasser, og i alt har de fått 800 svar på spørsmålene sine i løpet av denne tiden. De har vært i løypene selv, de har samlet inn svar, sortert og analysert svarene og laget statistikker og forslag til forbedringer, sier klassens lærer, Geir Helleland til N247. 

- Jeg hadde aldri drømt om at dere kunne få 152 løypelapper på en uke, men det fikk dere i postkasse deres i uke 47. Dere har intervjuet mange, og spesielt mange damer rundt 40 år, sa Bueklev som også hadde registrert at de langt fleste oppgir å gå på tur, mens ikke så mange sier at de trimmer. 

- Badeplass kommer
Han var overrasket over hvor mange som benytter løypene og syntes det var fint å høre at de fleste er fornøyde, men er likevel glad for de forslag til forbedringer som elevene har oppsummert på en flott måte i sitt prosjekt. 

- Det takker vi for, mange av de forslagene hadde vi nok ikke kommet på selv, fortsatte Bueklev som også kunne legge til at noen forslag allerede er gjennomført. Det gjelder blant annet sklisikring av noen broer som viste seg å bli svært glatte i perioder. 

- Badeplass i Kjellandsvannet vil også komme, røpet Bueklev for de ti elevene. 

Var ute og dokumenterte
- Vi var ute og gikk i løypa, og da merket vi at det var veldig glatt på broa. Vi tok bilder, og så skrev vi forslag om at de måtte gjøre sånn at broene ikke blir glatte, forteller Camilla (7 år), til N247. 

Sammen med resten av klassen har hun laget et flott prosjekt til Nyskjerringper. Her beskriver klassen hvem de er og hva de lurer på. 

  • Hvilke løyper rundt Kjellandsvannet blir mest brukt?
  • Hvem bruker de?
  • Kan noe gjøres for at de blir enda bedre for brukerne?

Påvirker videre utbygging
Filippa, Millie, Karianne, Madelen, Ruby, Camilla, Andreas, Levi, Jakob og Nicolai har i oppstarten av prosjektet mottatt brev fra Repstad Eiendom hvor det fremgår at resultater fra forskningen deres vil kunne være med på å påvirke videre opparbeidelse av Kjellandsheia som turområde. 

Artikkelen fortsetter under bildet. 
- Denne broa var glatt, her bør det komme sklisikring, konstaterer de ti elevene i andreklasse ved Samfundets skole Oftenes. (Bildet er fra elevenes prosjektarbeid). 

De har laget en nøyaktig fremdriftsplan for prosjektet sitt og dokumentert arbeidet med bilder og grafiske fremstillinger. Elevene har laget tegninger og fortalt om sine egne opplevelser fra gjennomføringen. Alt arbeidet er samlet i en flott sammenstilt rapport hvor arbeidet er dokumentert fra begynnelse til slutt. 

- For oss er det ikke resultatet i selve konkurransen som er det viktigste, men de tilbakemeldingene vi får viser om vi er på riktig spor i arbeidet vårt, oppsummerer Helleland etter at elevene har fått velfortjent ros fra utbyggerne i Repstad Eiendom. 


- Elevene har gjort en stor innsats og fikk inn 800 svar fra brukerne av løypene, sa lærer Geir Helleland. (Foto: Jon Aamodt)

- Badeplass i Kjellandsvannet vil også komme, røpet Bueklev for elevene. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no