- Vi vil ha igang bydelsrådene så snart som mulig, sier bystyrerepresentant Roy Fardal (uavh.) som er en av initiativtakerne til møtet i kommunestyresalen i februar. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Inviterer til etablering av bydelsråd i Søgne

  Jon Aamodt
  07. feb 2020
  10:10
- Vi ønsker å etablere et upolitisk bydelsråd, bestående av blant annet medlemmer fra velforeningene i Søgne, sier bystyrerepresentant Roy Fardal (uavh.) til N247. 

Tirsdag 25. februar inviteres derfor representanter fra bygdas velforeninger til et møte i kommunestyresalen i rådhuset på Tangvall. 

- Randesund har hatt bydelsråd en god stund allerede, og nylig ble tilsvarende etablert i Vågsbygd, sier Lajla Ellefskaas til N247. 

Ellefskaas og Fardal vil ha fart på etablering av bydelsrådene som lokalpolitikerne tidligere har vedtatt å etablere. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Det er satt av penger i budsjettet til bydelene, og det er videre uttrykt ønske om en utvidet innbyggermedvirkning. Nå må vi få med oss bydelene i disse upolitiske rådene dersom vi skal få til ønsket om lokal medvirkning. Midlene som er satt av er i første rekke tenkt til små, men viktige tiltak som gir høy bruksglede for innbyggerne, sier Ellefskaas. 

- Skal være frittstående og upolitiske
I alt er det snakk om å få igang fem til seks ulike lokale bydelsråd. Disse skal være frittstående og skal ikke bestå av aktive politikere, men innbyggere som er engasjerte og kan bidra som rådgivere i samarbeid med kommunens administrasjon og politikere. 

- Når rådene er etablert, er det tanken at en person i administrasjonen får som oppgave å informere om saker som er aktuelle for de respektive bydelene. Dette skal skje så tidlig som mulig for at bydelsrådene kan påvirke prosesser helt fra starten, tilføyer Ellefskaas. 

- Viktig å komme i gang
De to engasjerte lokalpolitikerne fra tidligere Søgne kommune tilhører begge utbrytergruppen som forlot Demokratene like etter valget sist høst. Om hvorfor nettopp denne grupperingen nå inviterer til etablering av bydelsråd i bydelen Søgne, sier Ellefskaas at så langt de kjenner til er det ikke kommet noe initiativ fra administrasjonen for å få bydelsrådene opp og stå. 

- Vi synes det er viktig å få det lokale engasjementet i gang på et så tidlig tidspunkt som mulig. Når ingen andre har tatt initiativ til etableringen, har vi satt i gang dette for å komme i gang, sier Ellefskaas. 

Åpen invitasjon
Hun har bare klart å skaffe til dels mangelfulle lister over kontaktpersoner i velforeningene i bygda, og presiserer at invitasjonen til møtet 25. februar gjelder alle interesserte i bydel Søgne. 

- Vi tar direkte kontakt med de vi kan nå på telefon eller mail, men håper invitasjonen når ut til alle som er interessert. Dette møtet er åpent for absolutt alle som vil være med å påvirke bydelen til beste for fellesskapet. I selve bydelsrådet skal det likevel ikke sitte aktive politikere, presiserer initiativtakerne. 

Artikkelen ble første gang publisert 28.01.2020.
Sist oppdatert 07.02.2020 klokken 18:37 av Nicolai Prebensen

- Møtet er åpent for alle, sier Lajla Ellefskaas (uavh,), bystyrerepresentant i Kristiansand kommune. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no