I Dr. Rhodesvei tirsdag morgen. F.v. Tom Erik Dønnestad i Nullvisjonen Agder, region Kristiansand, 4. klassingen Benjamin, rektor Cecilia Johansen og mor til Benjamin, Monica Hille Andersen. (Foto: Nicolai Prebensen)

- De farligste situasjonene er det de foresatte selv som skaper

  Nicolai Prebensen
  21. jan 2020
  20:11
I mange år har kombinasjonen av biltrafikk med foresatte som skal levere barn på skolen, og skolebarn som spaserer på gang- og sykkelveien til Nygård skole i Søgne, skapt mange farlige situasjoner. 

Både skolens ledelse og fagarbeidere, samt beboere i Nygårdshaven borettslag og ansatte ved Nygårdshaven 1-4  Kristiansand har mange ganger satt hjertet i halsen når biler kjører inn på sykkelstien og rygger ut igjen, med skolebarn spaserende eller syklende på samme gang- og sykkelsti. Gang- og sykkelveien langs Hølleveien gir tillatelse til kjøring til eiendommene.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Min sønn Benjamin (10) opplevde for ikke så lenge siden at midt oppi all denne trafikken kom det i tillegg en svær traktor som ikke så han og kameraten, og de måtte gå langt ut i grøfta for ikke å bli truffet av traktordekket. Traktoren var så nærme at han kjente at den traff ryggsekken hans, sier Monica Hille Andersen fra Nygårshaven borettslag til N247 tidlig tirsdag morgen.

Tirsdag morgen var hun, avdelingsleder ved Nygårdshaven 1-4 Kristin Nygård Schau, Nygård skoles rektor Cecilia Johansen og Tom Erik Dønnestad fra Nullvisjonen Agder region Kristiansand på plass i Dr. Rodhes vei for å se på forholdene.

- Vi har sendt en bekymringmelding om disse forholdene ved denne skolen til kommunen, men det var før kommunesammenslåingen, sier Dønnestad før trafikken tok seg opp.

- De verste tilfellene skjer når det fyller seg opp med biler både på gang- og sykkelstien og i selve Dr. Rohdes vei, sier Nygård Schau som har kontoret sitt vendt ut mot krysset hvor gang- og sykkelveien krysser Dr. Rohdes vei.

- Jeg sitter ofte med hjertet i halsen og ser hvordan bilene kjører for å slippe av sine skolebarn. Det hender at de kjører langt inn på sykkelstien og rygger ut igjen, mot den veien skolebarna går. Vi har et håp om, og jobber for at det blir skiltet her med «all stans forbudt», sier hun.

Nygård skoles rektor, Cecilia Johansen har tatt problematikken opp flere ganger.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Benjamin (10) og mor Monica Hille Andersen ved krysset det ofte er kaos med biler og skolebarn om hverandre. - De farligste situasjonene er det de foresatte selv som skaper, sier hun. (Foto: Nicolai Prebensen).

- Vi har snakket med foresatte i foreldremøter, sendt ut SMS'er og brukt FAU for å opplyse om dette problemet. I tillegg har vi skolepatruljer ute og voksne som står i dette krysset. Det hjelper en stund, men så øker problemet igjen. Vi vil ikke ha ulykker her ved skolen vår, og vi gjør det vi kan for å unngå akkurat det, sier hun.

Rektoren sier videre at de aller fleste barna bor under en kilometer unna skolen, og de som bor to kilometer eller med unna får gratis skoleskyss, i alle fall de minste.

Kaos
- Vi vil heller ha barna langs veien enn i dette kaoset her. Det er godt med gang- og sykkelstier her i området, og de er bilfrie. Det er ikke gang- og sykkelstien her ved skolen. I tillegg har de av skolebarna som har en farlig vei til skolen gratis transport fra kommunen. 

- Vi ber bare pent om at færrest mulig kjører barna til skolen, det er sunnere for de små, og de lærer seg å lese trafikkbildet tidligere. Må barna kjøres, kan det være en idé å slippe dem av på et trygt sted litt unna skolen, slik at vi ikke får disse farlige situasjonene her inne i området. Veisystemet her inne er ikke bygget for den trafikken vi opplever om morgenen, og tildels om ettermiddagen når barna skal hentes, sier hun og legger til at noen elever må kjøres til skolen, og det er heller ikke disse de retter henstillingen til.

Martine Lorentsen står tirsdag morgen «voksenvakt» i det samme krysset og passer på de små når de er på skoleveien.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Farlig situasjon: En bilist rygger ut fra gang- og sykkelveien langs Hølleveien. To barn på vei til skolen ser bilen og venter til den har rygget og kjørt ut på Hølleveien. I dette tilfellet så det ut til at sjåføren så barna. (Foto: Nicolai Prebensen).

- Jeg har stått her hver morgen siden jeg begynte på skolen, og det oppstår ofte litt skumle situasjoner. Jeg har gul vest på og det ser ut som om det hjelper. En dag stoppet en forelder og spurte om jeg stod der på grunn av oss som kjører barna til skolen. Jeg bekreftet dette og hun uttrykte; - Nei, så flaut, dette var siste gangen, sa hun.

«Plage»
Hun tror det å være til stede og «plage» bilistene litt, i alle fall  de som ikke trenger å kjøre barna til skolen, er forebyggende. 

- Jeg har en følelse av at problemet avtar etterhvert som de ser at vi er ute og passer de små fra biltrafikken. Vi får bare fortsette med dette inntil alle forstår at bilkjøring på gang- og sykkelvei, samt i dette området er farlig for skolebarna avslutter hun.

N247 spurte en foresatt som kjørte en håpefull til skolen om hvorfor han ble kjørt.

- Dette skjer bare hver 14. dag var svaret.
Sist oppdatert 22.01.2020 klokken 10:18 av Nicolai Prebensen

Faglærer Martine Lorentsen og rektor Cecilia Johansen i krysset Dr. Rohdesvei og gang- og sykkelveien langs Hølleveien. (Foto: Nicolai Prebensen)

Klassisk situasjon: En bil har kjørt inn i Dr. Rohdesvei for å slippe av skolebarn og rygger mot barna som skal på skolen til fots. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no