- Intet hjørne, ingen avkrok og ingen lokal sak vil være de folkevalgte ukjent, skriver kommunedirektør Camilla Dunsæd. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

- Kristiansand blir Norges mest internt bereiste kommune

  Jon Aamodt
  15. jan 2020
  13:57
Da Fellesnemnda for nye Kristiansand kommune var i aktivitet sluttet den seg til et initiativ om at formannskapet i den nye kommunen skal gjennomføre en treårig forsøksordning med faste dialogmøter. Søgne og Songdalen er forhåndsutpekt som to av fire områder for dialogmøtene. 

I en sak til kommende formannskapsmøte foreslår kommunedirektøren at det gjennomføres en ordning hvor totalt 16 formannskapsmøter gjennomføres utenfor formannskapssalen i løpet av inneværende år. Vågsbygd og Randesund blir her foreslått i tillegg til Søgne og Songdalen som steder for gjennomføring av møtene. Åtte av de totalt 16 møtene skal etter forslaget fordeles med to møter på hvert av disse fire stedene. Det er videre lagt opp til at hele formannskapet skal delta på møtene. 

Vil utvide ordningen
I tillegg foreslår kommunedirektøren at det gjennomføres ytterligere åtte dialogmøter eller temamøter i 2020 i åtte andre områder enn de som er omfattet av forsøket. Tveit, Justvik, Hånes, Gimlekollen, Lund, Kvadraturen, Grim, Tinnheia, Hellemyr og flere andre geografiske områder vil være aktuelle møteplasser for de åtte ekstra møtene som blir foreslått. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Kommunedirektøren skriver videre at temaer for dialogmøter kan være
 • Utbyggingsplaner
 • Informasjon om hva som skjer i områdene
 • Kjennskap til kommunale institusjoner og tjenester
 • Idrettsanlegg
 • Trafikksikkerhet og transport
 • Møteplasser og lokale kulturaktiviteter
 • Oppvekst og tilbud til barn og unge
 • Frivillighet
 • Levekår
 • Befolkningsutvikling
 • Demokratisk deltakelse
 • Tjenesteutvikling
- Til sammen vil formannskapet gjennomføre 16 møter utenfor formannskapssalen i 2020 og vil trolig oppnå status som landets mest internt bereiste folkevalgte. Intet hjørne, ingen avkrok og ingen lokal sak vil være de folkevalgte ukjent, skriver kommunedirektøren i saksfremstillingen. 

Forslag til vedtak
 1. Formannskapet gjennomfører en 3-årig forsøksordning med dialogmøter i Søgne og Songdalen samt områdene Vågsbygd og Randesund.
 2. Formannskapet slutter seg til kommunedirektørens forslag til gjennomføring som omtalt i saken.
 3. Administrasjonen gis fullmakt til å justere på aktivitetene innenfor oppleggets intensjoner.
 4. Forsøket evalueres innen utgangen av 2022.

Songdalen (bildet, Søgne, Vågsbygd og Randesund blir foreslått som aktuelle møteplasser for formannskapets dialogmøter. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)




Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no