Oversikten over inn- og utmeldte av Den norske kirke i 2019 er nå klar. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Den Norske Kirke: 19.170 utmeldte i fjor

  Nicolai Prebensen
  04. jan 2020
  13:13
Medlemsregisteret for Den norske kirke registrerte 19.170 utmeldinger i fjor. Økningen i antall utmeldinger settes i forbindelse med kirkevalget 2019.

- Det er et høyt tall på utmeldinger, og det er nødvendig å spørre hva dette er et uttrykk for. Ser vi her et signal om at kirken ikke svarer på folks behov og forventninger? Vi tar slike signaler på dypt alvor. Kirken har rom for alle. Når folk ikke opplever at det er slik, gir det grunn til selvransakelse for oss som har lederansvar i kirken, sier lederen i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum.

Erfaringsmessig har økningen i antall utmeldte sammenheng med at medlemmer av Den norske kirke mottok valgkortet til kirkevalget 2019 i august.

I Agder og Telemark fikk kirken 473 innmeldte i 2019. 1.759 personer meldte seg ut. I Søgne er 71, 7 prosent av innbyggerne medlemmer i Den Norske Kirke. Tilsvarende tall for Songdalen er 70,5 prosent, mens 64,4 prosent av innbyggerne i Kristiansand ved utgangen av 2019 var medlemmer i kirken.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Vi ser at august 2019 utmerker seg med langt flere utmeldinger enn vanlig, 6.475 i august i fjor mot 1.170 i august 2018. Som ved tidligere kirkevalg ser noen av kirkens registrerte medlemmer dette som en anledning til å rydde opp i sitt medlemskap. Ingen som ikke ønsker det, skal være medlem i Den norske kirke, sier Gunleiksrud Raaum.

Feil
Mange av de registrerte utmeldingene er formelt å regne som å rette opp feil i Den norske kirkes medlemsregister. Udøpte som feilaktig står oppført i medlemsregisteret, blir formelt sett ikke utmeldt, men slettet fra registeret når de gir beskjed om feiloppføringen.

Det er dåp som gir medlemskap i kirken. Årlig døpes i underkant av 30000 i Den norske kirke. I fjor viste medlemsstatistikken dessuten at 3400 meldte seg inn. Dette er personer som tidligere er døpt. Antall innmeldinger i fjor var noe høyere enn tidligere år. 

Den norske kirke har ca. 3,7 millioner medlemmer. Det utgjør omkring 70 % av befolkningen.

Pressemelding fra Den Norske Kirke
Sist oppdatert 04.01.2020 klokken 13:20 av Nicolai Prebensen

Søgne hovedkirke. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no