Områdereguleringsplanen for Øygardsheia må behandles på nytt etter en formell feil i tidligere vedtak. (Foto: Vianova/Repstad Eiendom AS)

Siste utvalgsmøte i Søgne kommune

  Jon Aamodt
  04. des. 2019
  13:40
11. desember avholdes det aller siste møtet i plan- og miljøutvalget i Søgne kommune. To reguleringsplaner skal sluttbehandles, og i ytterligere to reguleringsplaner skal utvalget behandle innkomne klager på vedtatte planer. 

Grunnet uteglemmelse av formulering om et forhold som var en del av fylkesmannens opprinnelige innsigelse i områdereguleringen av Øygardsheia, er tidligere vedtak i denne planen nullet ut, og planen må derfor formelt behandles og godkjennes på nytt. Videre skal utvalget sluttbehandle detaljregulering for Tangheia-Osebakken. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Klagebehandling
Etter at detaljregulering for del av Hølleveien ble vedtatt av Søgne kommunestyre 26.09.19 har det kommet inn flere klager på vedtaket. På bakgrunn av klage fra Statens vegvesen, forslår administrasjonen enkelte mindre endringer i areal avsatt til «annen veigrunn». Øvrige klager foreslåes ikke imøtekommet. Utvalget skal også behandle innkomne klager på områderegulering av Kjellandsheia nord - Mjåland.

Plan- og miljøutvalget i Søgne kommune møtes til sitt siste møte 11.desember. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no