Arbeiderpartiets gruppeleder Mette Gundersen presenterte tirsdag koalisjonens forslag til budsjett for nye Kristiansand. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

- Koalisjonen fremskynder skole på Vollan

  Jon Aamodt
  03. des. 2019
  19:21
Den rødgrønne flertallskoalisjonen (Ap, SV, Rødt, MDG, Sp, Folkelista og Uavhengige) i Kristiansand bystyre vil bygge ny skole på Vollan i Songdalen nå. Det er i tråd med Songdalen kommunestyres tidligere vedtak, men i administrasjonens forslag til økonomiplan for kommende fireårsperiode var skolebyggingen forslått utsatt. Investeringen til over 100 millioner kroner er den største enkeltendringen som blir forslått i investeringsbudsjettet som før er på over fire milliarder kroner i perioden. 

Av andre endringer som trekkes fram i koalisjonens budsjettforslag er en ytterligere satsing på turstier på seks millioner kroner i kommende periode, og opprettelse av bydelsfond som skal tilføre 2,5 millioner hvert at de fire neste årene. 

Gratis baneleie
I driftsbudsjettet som er på over seks milliarder kroner, følger koalisjonen opp fellesnemndas ønske om gratis leie av haller og baner til frivillige lag og foreninger. 2,5 millioner skal videre brukes for å kunne tilby barn gratis skolebuss, og inntil to millioner i året til gratis skolemat. 

Administrasjonens forslag om å samle voksenopplæringen blir inntil videre lagt på is, og Birkelid får fortsette i alle fall ett år mens saken utredes. 

De økte utgiftene skal finansieres ved å bruke av midler som var planlagt avsatt i fond og ved økt utbytte. På investeringssiden skal nytt basseng ved Aquarama og en ekstra etasje med parkering ved Kilden droppes. I tillegg forventer partiene å ta inn midler ved slag av kommunal eiendom. 

Flere likheter
Partiene Høyre, Venstre, KrF og PP presenterte også sitt alternative budsjettforslag tirsdag. Også her finner vi igjen forslag om å droppe ny parkeringsetasje ved Kilden. De borgerlige partiene vil også ha et bydelsnært miljøfond og gratis baneleie for idretten. I tillegg vil de at utlån av skoler til frivillige lag og foreninger skal være gratis. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Den borgerlige koalisjonen ønsker videre at det skal gjøres en utredning for å se på eierforhold og drift av idrettshaller der idrettslag selv ønsker å stå som eier og drive haller med kommunal støtte, i stedet for at kommunen eier og drifter hallene. Kapasiteten ved svømmeanlegg ønskes utredet før det bestemmes hvor nye anlegg bygges. 

Miljøtiltak
I sitt alternative budsjettforslag fremmer sentrum-høyre grupperingen et forslag om å gjøre Kristiansand til landets første  helelektriske kommune. På miljøsiden ligger også et forslag som kan føre til at kommunen tar i bruk mer kortreist mat til sin egen matservering ved å vektlegge klimafaktorer i sine innkjøpsprosesser. 

Bildet under: De fire uavhengige representantene med Roy Fardal (bildet) som gruppeleder, støtter det felles budsjettforslaget, men vil likevel fremme forslag om kutt i bevilgning til en ny og kostbar kulturskole. (Arkivfoto: Nicolai Prebensen).

Den borgerlige grupperingen i bystyret vil ha en utredning av hvordan Kristiansand kan bli landets første helelektriske by. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no