Psykologspesialist Gunnar Aasen og enehtsleder Torunn Aalvik Grostøl informerte de mange frammøte om virksomheten ved Lunde behandlingssenter tirsdag formiddag. (Foto: Jon Aamodt)

- Skal gi behandlingen der barn bor

  Jon Aamodt
  03. des. 2019
  15:38
- Vi ble veldig stolte og glade da Lunde sammen med Bodø ble valgt til piloter, sa regiondirektør i Bufetat sør, Ellen Ølnes Nadim da Lunde behandlingssenter i Søgne ble offisielt åpnet tirsdag 3. desember. 

Til stede ved åpningen var Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, mens Helseminister Bent Høie måtte melde forfall i siste øyeblikk og ble representert ved sin statssekretær. 

Institusjonen like vest for Lunde sentrum har siden 2011 vært barnehjem, men får nå en helt ny rolle som en av to piloter hvor barnevern og helse etableres under samme tak. Som et ledd i å styrke psykisk helsehjelp til barn og unge som bor i barnevernet, bestemte regjeringen i 2017 å etablere felles omsorgs- og behandlingsinstitusjoner. 

- Helhetlig og koordinert tilbud
Tett på 30 ansatte fra barnevern og psykisk helsevern skal jobbe tett sammen i samme institusjon for å gi et helhetlig og godt koordinert tilbud til målgruppen som er barn og unge mellom 13 og 18 år som har behov for omsorg utenfor hjemmet. Institusjonen har plass til seks ungdommer. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Siden mars i år har den nye institusjonen drevet egenopplæring av nytilsatte samtidig som barn og unge har ankommet. Akkurat nå bor det tre unge her, og nye er på vei inn.

- Målet vi arbeider etter er at unge skal få hjelp til å mestre livene sine på alle livsarenaer, sa regiondirektøren. 

- Vi vil jobbe sammen for gode løsninger og ser på en rekke tiltak. Tidlig utredning og oppfølging, og å se et helhetlig behov, og å gi behandling der barn bor, ble trukket fram av statsråden som viktige kriterier for målgruppen. 

- Skal være et trygt sted
- Vi må lytte til og snakke med de unge og tilpasse oppholdet til deres behov. Dette skal være et trygt sted å bo, og de skal ha trygge mennesker rundt seg. Her skal de få dekket sine behov både for helse og fra barnevernet, fortsatte Ropstad (bildet). 

Enhetsleder ved behandlingssenteret, Torunn Aalvik Grostøl fortalte i sin presentasjon om høyt kvalifiserte medarbeidere hvor de 25 barnevernansatte alle har minimum en bachelorgrad. 

- Målgruppen til behandlingssenteret er barn og unge som alle har opplevd en omsorgssvikt og som i tillegg har dysfunksjonelle sider ved seg og en emosjonell ustabilitet, fortalte psykologspesialist Gunnar Aasen som representerer helsedelen i behandlingssenteret. 

Artikkelen fortsetter under bildet.
Med rundt 40 gjester til stede ble Lunde behandlingssenter offisielt åpnet tirsdag 3. desember. (Foto: Jon Aamodt).

Han fortalte om en målgruppe med stor grad av vegring og selvdestruktivitet, og som også kan representere en fare både for seg selv og omgivelsene. Han opplyste videre at det i nåværende situasjon kun er personer med samtykke som bor ved senteret, og at det ikke utøves tvang. 

Tverretatlige utfordringer
Under åpningen kom det fram at det er utfordringer på veien når det etableres samarbeid på tvers av etater, og Aasen nevnte som eksempel siling av personinformasjon fra etatenes ulike journaler som en utfordring som også fører til merarbeid.

- Men vi har ikke hatt innleggelser herfra siden åpningen i mars, fortalte sykehusets psykologspesialisten de rundt 40 fremmøte ved den offisielle åpningen på Lunde tirsdag. 

Søgnes ordfører Astrid Hilde overbrakte hilsener fra vertskommunen og takket for godt samarbeid. (Foto: Jon Aamodt)

Lunde behandlingsenter er en av to piloter i Norge innenfor samarbeidet mellom barnevern og helse. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no