Leserinnlegg
Nye Gartnerløkka, slik Statens vegvesen og Rambøll har skissert opprustingen (Foto: Rambøl for Statens vegvesen)

- Må legge forholdene til rette for Ytre ringvei

  Redaksjonen
  19. nov. 2019
  15:51
Av: Rita E Birkeland, Fylkesleder i Norges Lastebileier-Forbund

Kristiansand kommune må legge forholdene til rette for Ytre ringvei slik at vi kan få realisert Sørlandets størst enkeltprosjekt noensinne.

Får vi en litt rimeligere trase kan Nye veier AS starte arbeidet med Ytre ringvei. Vi står i kø hver eneste dag. Morgen og ettermiddag er det kø både østover og vestover gjennom Kristiansand. Og trafikktoppene vokser. 

Det er ikke så interessant for oss med gjennomsnittsmålinger av antall biler i døgnet. Det er tidsrommene fra 07- 09 og fra 15-17 som er av interesse, for det er da vi har problemer. Trafikkproblemene vestover har vært kjent lenge, men østover er det også i ferd med å stoppe opp. Grunnen er så enkel at kapasiteten på veien nådd i rushtiden.

Det er ikke en «gordisk knute» som er problemet
Det har blitt opplest og vedtatt at det er den «gordiske knuten» les; Gartnerløkka, som er et problem i forhold til trafikkavviklingen i Kristiansand. Det medfører jo ikke riktighet. Trafikkproblemene for gjennomgangstrafikken er fra Varoddbroa til Songdalen. Og det er kun en Ytre ringvei som kan løse opp i det problemet.

Leserinnlegget fortsetter under annonsen.
Annonse

I Nasjonal Transportplan står det at byggingen av Gartnerløkka vil forbedre framkommeligheten på E18 / E39 med 0 – null- minutter. Det betyr at trafikkavviklingen ikke blir bedre når krysset er ferdig bygd. Det blir nemlig ikke bedre trafikkavvikling på Bjørndalssletta eller i Rigebakken på grunn av Gartnerløkka. Det er nemlig kun et felt for ordinær trafikk fra Kolsdalen til Breimyr også etter at Gartnerløkka er ferdig utbygd. Og da blir det ikke bedre flyt vestover. Nei tvert imot blir det verre. Skal vi tro Nasjonal Transportplan vil godstransporten i Norge ha en årlig vekst i veitransporten på to prosent per år­*. Og dette er en formidabel økning som vil gi store utfordringer for gjennomgangstrafikken, og igjen trafikkflyten på dagens E18 / E39.

Ifølge prognosene til Nye veier AS vil trafikken på Breimyr øke med ca. 33 prosent når veien til Mandal åpner i 2022. Dette tåler ikke dagens veinett mellom Breimyr og Kolsdalen.

Fra fem til fire felt
Det blir påstått at i byggeperioden blir det bedre fordi det blir et felt ekstra. Dette er jo direkte feil. Vi har tre felt på høybroa og to felt under broa i dag. Det vil si at vi reduserer med et felt. Og når det settes på anleggsvirksomhet fra Gartneløkka, Quadrum, utfylling av havna, på nytt bygg på sykehuset mm blir det ikke bedre framkommelighet gjennom sentrum. I tillegg kommer ny ferje med større kapasitet. 

Næringslivet som er avhengig av den tyngre nyttetrafikken må dra sammen for å få en Ytre ringvei så raskt som mulig. Skal Sørlandet lykkes må vi ha god logistikk. Alle vet at et næringsliv er avhengig av varer ut og inn til riktig tid. Vi kan ikke bare bygge Kvadraturen i Kristiansand og tro at Sørlandet får god logistikk for den tyngre næringstrafikken. For bedrifter i Rogaland, Lister, Setesdalen, Lillesand, Grimstad, Arendal, Telemark og Østlandet for øvrig, som er avhengig av en effektiv logistikk, er det Ytre ringvei som er viktigst.

Statens vegvesen heier på Ytre ringvei
Statens vegvesen er også helt åpne på at det hadde vært en stor fordel om Ytre ringvei var på plass før Gartnerløkka ble bygd. Ref. prosjektleder Nils R Tvedt: «Med ringvegen først reduseres risiko og redsel for uakseptabel kø». 
Samferdselssjef i Vest-Agder Vidar Ose har også uttrykt sin bekymring for framkommeligheten under arbeidet med Gartnerløkka.

Det er en europavei som går gjennom Kristiansand
Det er ingen andre byer som arbeider hardt for en Europavei gjennom sentrum. Det gir økning av lokale utslipp som svevestøv, NOx og andre partikler. I tillegg øker det globale Co2 utslippet når det er kø, kork og kaos.

Vi håper nå Kristiansand kommune setter seg i førersetet ovenfor Nye veier AS
Vi håper derfor at nye Kristiansand kommune tar initiativ til et samarbeide med Nye veier AS slik at vi kan få realisert Ytre ringvei. Det er tross alt anleggsarbeider for ca. 6 milliarder kroner, som vil gi enorme ringvirkninger. Så det eneste fornuftige er at vi bygger Ringveien først og så kan man gjøre de nødvendige tiltak i Gartnerløkka etterpå. 

*Nasjonal transportplan 2022 -2033: Oppdrag 2 Utviklingstrekk og framskrivning.
Sist oppdatert 19.11.2019 klokken 21:16 av Nicolai Prebensen

Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no