- Det blir nok en del midlertidige løsninger den første tiden, sier Glenn Austegard som koordinerer flytting til og fra Tangvall når ansatte i nye Kristiansand skal etablere seg på nye arbeidsplasser kommende helg. (Foto: Nicolai Prebensen)

Den store flyttehelgen: Hvem skal hvor?

  Jon Aamodt, Nicolai Prebensen
  19. nov. 2019
  13:55
Som omtalt i N247 tidligere er rundt 80 kommunalt ansatte i ferd med å flytte ut av rådhuset på Tangall. Samtidig skal nye funksjoner finne sin plass i de arealene som blir fraflyttet. Biblioteket er den eneste enheten som forblir i sine nåværende lokaler og fortsetter sin virksomhet mer eller mindre uendret. 

Og her gjelder det å holde tunga rett i munnen.

- I den delen av første etasje som fram til nå har vært benyttet av eiendomsenheten, skal lærlingeenheten flytte inn. Resten av første etasje vil bli benyttet av biblioteket som idag, og øvrige funksjoner inne kultur- og innbyggerdialog, herunder innbyggertorget som nå etableres, sier Glenn Austegard, prosjektleder i nye Kristiansand til N247. 

Han forteller videre at i byggets andre etasje skal åtte kontorer benyttes av by- og stedsutvikling. Denne enheten skal også benytte rundt ti kontorplasser i det som i dag er kantina i tredje etasje i Helsehuset, og på sikt ytterligere kontorer som blir fraflyttet derfra. Resten av andre etasje i rådhuset skal benyttes av regnskapsavdelingen. 

- I rådhusets tredje etasje skal det inn 18 til 20 personer. Det er lønningsavdelingen som skal benytte disse arealene, sier Austegard videre. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

I forbindelse med at Familiens hus vest er lokalisert til Nodeland, er det samtidig vedtatt å beholde en «satellittstasjon» som lokal helsestasjon på Tangvall. I følge Austegard blir denne en videreføring av helsestasjonen som i dag er i andre etasje i Helsehuset. Han legger til at alt personell som jobber for flyktningetjenesten flyttes ut fra Søgne til en samlet enhet på Kongsgård. 

- Midlertidige løsninger
- Det blir nok en del midlertidige løsninger den første tiden. Blant annet kan det tenkes at NAV-bygget vil blir benyttet i en overgangsperiode. Lokasjonen på Salemveien er aktuell for en utvidelse for å kunne avlaste en sprengt avdeling på Dalane i Kristiansand, sier Austegard videre. 

Også tekniske direktør, Ragnar Evensen har antydet at det kan være aktuelt å samle en del av det tekniske driftspersonellet som skal arbeide i sone vest i en utvidet stasjon på Salemsveien. 

- Av de som i dag er på Salemsveien, blir det kun tre stykker igjen, men vi har hørt at flere enheter kan ønske å ha mønstring her for personell som skal jobbe vest i den nye kommunen, sier leder av uteavdelingen Tor Otto Kjær til N247. 

NAV-bygget
Etter at by- og stedsutvikling i første omgang av lokaliseringsplanen fikk tildelt kontorplasser i NAV-bygget, har det vært usikkerhet knyttet til bruken av dette bygget. Etter det N247 kjenner til skal det være inngått leieavtale med huseier, men endrede behov skal ha ført til at den nye kommunen vurderer å kjøpe seg ut av den inngåtte avtalen. 

Artikkelen fortsetter under bildet.
Det har vært uklart hva som skjer med NAV-bygget hvor den nye kommunen har inngått leieavtale. Kontorene vil i første omgang bli midlertidig opphold for ansatte som skal til Nodeland, men på sikt ser det ut til at kommunen ikke kommer til å benytte seg av denne lokasjonen. (Foto: Nicolai Prebensen).

I følge avtroppende NAV-leder i Søgne, Anette Berg, skal NAV-lokalene benyttes som midlertidig arbeidsplass for ansatte i barnevernet som skal flytte til det nyetablerte Familiens hus vest på Nodeland. Her pågår ombygging av lokaler, og mandag flytter mellom 17 og 20 av de barnevernansatte til midlertidige lokaler i NAV-bygget på Tangvall. 

Flytter etappevis
- Fem av de NAV-ansatte blir igjen her i NAV-bygget fram til 13. desember. Mandag flytter fire ansatte til nye kontorer i rådhuset, og de resterende ni flytter til Kristiansand. Den 13.12 flytter så de siste fem herfra og de fire fra rådhuset også inn til byen. Også etter denne datoen skal det være NAV-ansatte på rådhuset, men dette vil være personell fra byen som bytter på å ha arbeidsplassen i rådhuset på Tangvall. Det samme vil være tilfelle på Nodeland hvor også NAV-ansatte vil rullere på å betjene lokalbefolkningen i Songdalen, sier Berg. 

- Lokal tilhørighet blir borte
Berg som har syv år bak seg ved NAV-Søgne og de siste seks årene som leder sier det har vært litt tungt å se at den lokale enheten legges ned. 

- Vi synes det er trist for lokalbefolkningen når det lokale kontoret forsvinner. Vi kjenner innbyggerne, og den lokale tilhørigheten blir nå borte, men dette er ikke noe vi kan gjøre noe med nå. Fredag blir siste dag med nåværende ordning, fra mandag er det nye rutiner, og da skal alt fungere for brukerne, sier Berg som holder «gravøl» med sine ansatte torsdag.

- Drop-inn tidene på rådhuset blir som i dag, men fra nyttår er det kun veiledning i forhold til bolig og nødhjelp som skal betjenes fra rådhuset, mens andre henvendelse primært skal skje via NAV.no, avslutter avtroppende NAV-leder. 

Bildet under: Det blir litt volum på flyttelasset når hele enheter skal flyttes til nye kontorer. NAV-leder Anette Berg med flyttelass i NAV-bygget på Tangvall. (Foto: Nicolai Prebensen).

Sist oppdatert 19.11.2019 klokken 14:12 av Jon Aamodt

- Det har vært litt tungt å se at den lokale enheten legges ned, sier avtroppende NAV-leder i Søgne, Anette Berg. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no