- Vi er glad for at den ulovlige muren endelig blir fjernet, sier representanter for beboerne i den grønne boligen til venstre i bildet. (Foto: Jon Aamodt)

- Nå skal den ulovlige muren rives

  Jon Aamodt
  14. nov. 2019
  12:00
En grunneier på Rosseland i Songdalen er etter en omfattende kommunal saksbehandling og rettslig avgjørelse pålagt å fjerne deler av en mur som er satt opp. Muren er delvis plassert utenfor tomtegrensen, mens deler av den oppsatte konstruksjonen ikke er søknadspliktig og således ikke omfattes av pålegget om fjerning. 

Etter at grunneier selv ikke har iverksatt riving innen oppgitte frister, har kommunen varslet tvangsgjennomføring av tiltaket, og torsdag morgen var anleggsmaskiner på plass ved eiendommen for å iverksette fjerning av den ulovlig oppsatte delen av betongkonstruksjonen. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Glad for at det endelig skjer noe
Grunneier på nabotomta hvor den ulovlige delen av muren er satt opp, har ventet lenge på at noe skal skje og ser fram til at forholdene skal bringes i orden.

- Dette er en historie som har pågått  i bortimot ti år med gjentatte kommunale vedtak uten at noe har skjedd. I dag er vi bare glad for at det endelig ser ut til at riving av den ulovlige muren blir gjennomført, sier en representant for naboeiendommen til N247 torsdag formiddag. 

Tidlig torsdag var maskiner og mannskaper på plass på Rosseland, men riving var foreløpig ikke påbegynt. 

Det er deler av muren i bakkant som nå skal fjernes etter at grunneier selv ikke har etterkommet pålegg om riving. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no