- Skal jeg betale både eiendomsskatt og feieravgift for denne bua, spør Per Tofteland. (Foto: Nicolai Prebensen)

- Her trengs mer enn en feier

  Nicolai Prebensen
  08. nov. 2019
  17:52
- Her trengs mer enn en feier, sier Per Tofteland som nylig mottok en regning på kroner 191,20 fra Søgne kommune for «feiing og tilsynsgebyr på fritidsbolig».

Han forteller til N247 at «fritidsboligen» som står langs Eiksåveien like ved kommunegrensa mellom Søgne og Marnardal for mange år siden ble brukt som en varmebu for folk som jobbet i skogen.

- Det er helt riktig at det står en ovn der inne fremdeles, men den er helt ubrukelig og «bua» har ikke vært brukt på årevis. Står dette vedtaket ved lag brenner jeg heller ned hele bua, sier Tofteland videre.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Det var i 2016 at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) innførte en forskrift om at også fritidsboliger med ildsteder skal ha tilsyn fra brannvesenet. Fritidsboliger har tidligere vært unntatt lovbestemt feiing og tilsyn. 

Forskrift om brannforebygging har endret dette kravet, og det betyr at kommunene nå er pålagt å feie og føre tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger, på lik linje som i boliger.

- Ja dette stemmer. Det har vært en prosess på dette, og vi har sendt ut SMS til alle som er registrert med fritidsboliger i kommunene under Kristiansand Brann og Redning (KBR). Dette er gjort ved hjelp av grunnboka i de seks kommunene Birkenes, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla, sier feierformann Fred Simonsen til N247 fredag ettermiddag.

Han legger til at disse meldingene nok ikke rakk ut til alle, grunnet tekniske problemer. 


- Nei, vi har en mistanke om det, men da avgiftene ble sendt ut fikk vi en del henvendelser fra mennesker som er i samme situasjon som dette tilfelle dere beskriver, fortsetter Simonsen.

- På sin plass
- Jeg synes den nye forskriften generelt sett er helt på sin plass, men i mitt tilfelle føler jeg at den faller noe utenfor. Det er heller ikke lenge siden jeg fikk et skriv av kommunen hvor de ville taksere «fritidsboligen» vår for å beregne eiendomsskatt på den. Jeg har ikke overnattet en eneste natt der inne, og ingen andre har heller det så vidt jeg vet. Ikke kommer jeg til å overnatte der inne heller, sier Tofteland videre.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Per Tofteland mener at det må mer til enn en feier for å få orden på denne ovnen og pipa. (Foto: Nicolai Prebensen).

Han forteller at han har sendt inn klage til Søgne kommune som igjen er videresendt til økonomiavdelingen, som deretter skal være videresent til brannvesenet. 

- Det blir litt byråkratisk, sier han.

- Vi har gitt unntak, og jeg foreslår at Tofteland tar kontakt med oss i denne saken. Det er ikke alle «bygg» som skal ha tilsyn fra oss, og dette tilfellet høres jo ut som ett av de. Alle kan også sende oss en melding via våre hjemmesider, avslutter feierformann Simonsen i Kristiansandsregionen Brann og Redning, feieravdelingen.

Det er denne bua langs Eiksåveien (tidligere Repstadveien) like ved kommunegrensa til Marnardal at Tofteland skal betale "feier og tilsynsgebyr fritidsbolig" for. (Foto: Nicolai Prebensen)

Regningen som Søgne kommune er pålagt av DSB å sende ut. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no