Søgne vil ha den laveste eiendomsskatten i nye Kristiansand i 2019 etter kommunedirektørens forslag, men eiendommer med lav takst i Søgne vil få den største økningen i 2020. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Høyere eller lavere eiendomsskatt i nye Kristiansand?

  Jon Aamodt
  31. okt. 2019
  14:20
Regjeringen har allerede redusert maksimalgrensen for hva kommunene kan kreve inn i eiendomsskatt og varslet ytterligere kutt fra 2021. I økonomiplanen for nye Kristiansand legges det opp til en mindre reduksjon i den totale eiendomsskatten som skal kreves inn i 2020, men samtidig legges det inn en økning i de følgende år. Dette begrunnes med at eiendomsskatten ved utgangen av perioden 2020-2023 skal være på samme nivå som i 2019.

I valgkampen signaliserte flere partier reduksjon i eiendomsskatten, og det ble antydet en reduksjon i størrelsen 50 millioner i fireårsperioden vi går inn i. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

I 2019 var den samlede eiendomsskatten i de tre gamle kommunene på 303 millioner kroner. Summen av den foreslåtte eiendomsskatten for perioden 2020-2023 i kommunedirektørens forslag til økonomiplan er på 1.268,8 millioner kroner. En direkte videreføring av nivået fra 2019 ville gitt et beløp på 1.212 millioner. Ved en samlet reduksjon på 50 millioner i fireårsperioden i forhold til kommunedirektørens forslag, vil total eiendomsskatt da likevel bli 1.218 millioner, en økning fra dagens nivå på seks millioner, med andre ord ingen reell reduksjon, men tvert imot en liten økning. 

Rimelige boliger får størst økning
Presentasjonen som ble lagt frem i bystyresalen onsdag kveld viser at kommunedirektørens forslag vil gi noe redusert eiendomsskatt for alle grupper i Songdalen og Kristiansand, mens de rimeligste eiendommene i Søgne vil få en vesentlig økning. Regnestykkene som ble presentert for de folkevalgte viser at en bolig med takst to millioner kroner i Søgne vil få økt eiendomsskatten med 75 prosent fra kroner 1.600 til kroner 2.800. Eiendommer i Songdalen med høy takst vil få den største reduksjonen i eiendomsskatt, og beregningene viser at en eiendom her med verdi åtte millioner vil få redusert skatt fra 23.100 kroner til 16.800 kroner, en reduksjon på 27 prosent. 

Endres etappevis
Søgne vil likevel få den laveste eiendomsskatten i nye Kristiansand de første årene i ny kommune. Årsaken til dette er at regelverket setter begrensninger for hvor store endringer som kan gjennomføres i løpet av ett år. Søgne har i dag et bunnfradrag på kroner 900.000, Songdalen har bunnfradrag på kroner 300.000, mens Kristiansand ikke har bunnfradrag. 

Den nye administrasjonen foreslår at det ikke skal være bunnfradrag i den nye kommunen. Når dette fjernes ett år, er det ikke samtidig tillatt å endre promillesatsen for beskatning. Søgne og Songdalen som mister sine bunnfradrag, vil derfor i 2020 fortsette med henholdsvis to og tre promille i eiendomsskatt.

Tabellene under viser hva eiendommer med takst på to, fire og åtte millioner vil bli beskattet i 2020, og endringer i forhold til skattenivået i 2019. 


Songdalen 2 millioner 4 millioner 8 millioner
2019 kr 5 100 kr 11 100 kr 23 100
2020 kr 4 200 kr 8 400 kr 16 800
Endring i kroner -kr 900 -kr 2 700 -kr 6 300
Endring i prosent -18% -24% -27%
Søgne 2 millioner 4 millioner 8 millioner
2019 kr 1 600 kr 5 000 kr 11 800
2020 kr 2 800 kr 5 600 kr 11 200
Endring i kroner kr 1 200 kr 600 -kr 600
Endring i prosent 75% 12% -5%
Kristiansand 2 millioner 4 millioner 8 millioner
2019 kr 4 463 kr 8 926 kr 17 852
2020 kr 3 915 kr 7 830 kr 15 660
Endring i kroner -kr 548 -kr 1 096 -kr 2 192
Endring i prosent -12% -12% -12%


Kommunedirektør Camilla Dunsæd forslår eiendomsskatt på nivå med 2019 som mål for nye Kristiansand. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no