Skisse Norad: Skal lyse opp løypa fra Kristiansand sentrum og rundt Odderøya. Det er Norad som står bak nattevandringene, et nasjonalt krafttak for å informere om viktigheten av at vi jobber sammen for å nå bærekraftsmålene. Verdens vakreste nattevandring er et samarbeid med Kristiansand kommune. Arrangørene lover at dette blir en stemningsfull og lærerik tur utenom det vanlige. (Foto: Norad/Kristiansand kommune)

Verdens vakreste nattevandring kommer til Kristiansand

  Redaksjonen
  15. okt. 2019
  13:06
Lørdag 9. november blir det for første gang arrangert nattevandring for FNs bærekraftsmål på Sørlandet, nærmere bestemt Kristiansand og Odderøya. Vandringen arrangeres for å rette søkelyset mot bærekraftsmålene og viktigheten av å nå dem. 

- Uten at folk kjenner til FNs bærekraftsmål blir det vanskeligere å mobilisere for å nå dem. Derfor inviterer vi folk i alle aldre til å bli med på nattevandring, for å bli kjent med målene og for å bidra til at vi når dem. Det er første gang vi arrangerer nattevandring i Kristiansand, og vi håper at hele storkommunen vil bli med på en magisk tur rundt Odderøya, sier direktør i Norad, Jon Lomøy.   

Artikkelen fortsetter under artikkelen
Annonse

Nattevandringen går fra torget, fortsetter videre rundt Odderøya og avsluttes med en gratiskonsert ved Bendiksbukta. Langs den opplyste løypa kan både store og små lære mer om bærekraftsmålene. 

Norges mest bærekraftige kommune
Søgne, Songdalen og Kristiansand blir en ny storkommune fra 1. januar 2020, og nå jobber de med å lage en ambisiøs kommuneplan i dialog med innbyggerne. FNs bærekraftmål skal ligge til grunn for arbeidet og målet er å bli «Norges beste kommune».  

- Nattevandringen gir oss en flott anledning til å belyse bærekraftmålene og hva de kan bety for den kommende dialogen om veivalg for samfunnsutviklingen i Kristiansand. Vi går sammen for å bygge Norges mest bærekraftige kommune, forteller Camilla Dunsæd, kommunedirektør i «nye» Kristiansand.

For nattevandringen har Kristiansand valgt å gå for bærekraftsmål 11, som fokuserer på bærekraftige byer og samfunn. Målet favner begrepet bærekraft bredt og underbygger det Kristiansand ønsker å bli; mer inkluderende, tryggere og mer klima- og miljøvennlig. 

En uke med bærekraft
I uken frem mot nattevandringen skal storkommunen Kristiansand, Norad og flere lokale aktører sette bærekraft på dagsordenen. Arrangementet «Bærekraftig sammen» består av flere seminarer og aktiviteter som skal opplyse og engasjere befolkningen til å tenke bærekraftige løsninger. UiA, Grønt Senter, Avfall Sør, Returkraft, Naturmuseet og botanisk hage, FN-sambandet, Stiftelsen Miljøfyrtårn, Kristiansand Husflidlag, Agder bolig- og byplanforening, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Framtiden i våre hender er noen av aktørene som vil være tilstede under «Bærekraftig sammen». 

- Vi opplever at det er mange gode krefter der ute som ønsker å bidra til at Kristiansand blir en bærekraftig by. Konseptet «Bærekraftig sammen» har vi kjørt tidligere, og arrangementene denne uken gir oss i kommunen mulighet til å snakke med innbyggerne om våre felles utfordringer og muligheter. Det blir en arena hvor vi skal inspirere hverandre til lavere forbruk, klima- og miljøvennlige handlinger, gode sosiale og fellesskapsløsninger, og ikke minst samarbeid, avslutter Dunsæd.

Fakta:
FNs bærekraftsmål er mål som alle verdens land har blitt enige om og en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

Bærekraftsmålene: 
 1. Utrydde alle former for fattigdom i hele verden 
 2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk 
 3. Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder 
 4. Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle 
 5. Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling 
 6. Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle 
 7. Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris 
 8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle 
 9. Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon 
 10. Redusere ulikhet i og mellom land 
 11. Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige 
 12. Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre 
 13. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem 
 14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling 
 15. Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold 
 16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer 
 17. Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling
Pressemelding fra Norad og Kristiansand kommune

— Nattevandringen gir oss en flott anledning til å belyse bærekraftmålene og hva de kan bety for den kommende dialogen om veivalg for samfunnsutviklingen i Kristiansand. Vi går sammen for å bygge Norges mest bærekraftige kommune, forteller Camilla Dunsæd, kommunedirektør i nye Kristiansand. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no