Fra nyttår endrer AKT soneinndelingen og reduserer totalkostnad for kundene med fem millioner kroner. I tillegg kommer statlige midler som vil gi ytterligere reduksjon i billettpriser for bussreisende. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)

- Håper lavere kollektivpris får mange over fra bil til buss

  Jon Aamodt
  07. okt. 2019
  14:47
- Med 20 millioner kroner over statsbudsjettet til reduserte kollektivpriser, betyr det at prisen for buss mellom Søgne og Kristiansand kan reduseres med fem kroner per billett. Når AKT i tillegg velger å gjøre nye Kristiansand til en sone fra nyttår, vil bare det redusere dagens takst fra 44 til 31 kroner. Alt i alt kan vi da oppleve at prisen reduseres fra 44 kroner ned mot 26 kroner. Dette vil være en skikkelig stimulering for å få flere over fra bil til buss, og en skikkelig gulrot for å oppnå målet om nullvekst i biltrafikken, sier Christian Eikeland (FrP) etter at statsbudsjettet er lagt fram mandag formiddag. 

Han understreker viktigheten av at denne gulroten vil være et mye bedre virkemiddel enn økte bompengesatser for å nå målsettingen som vil gi Kristiansand 90 millioner kroner i belønningsmidler fra staten. 

Endrer soner
Endringen av soneinndelingen som blir gjort gjeldende fra nyttår, skjer som følge av kommunesammenslåinger, skriver AKT i en pressemelding mandag. Her skriver selskapet at styret i AKT har vedtatt at nye soner skal følge nye kommunegrenser. 

Et priseksempel på endringen kan være reduksjon i pris fra 44,- til 31,- på mobilbillett/reisepenger med dagens priser fra Søgne til Kristiansand. Total vil endringen av soner innebære omkring fem millioner lavere kostnader for kundene. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Trekker i riktig retning
- Vi vet at frekvens og tilgjengelighet er viktig for å få flest mulig over fra bil til buss, men det er heller ikke tvil om at reduserte priser istedet for økte bompengesatser vil være med å trekke i riktig retning. 

Han legger til for folk som bor i Søgne er ikke sykkel et alternativ for transport frem og tilbake til byen, men redusert pris på buss kan være det som skal til for at mange bilister tar skrittet over til kollektivtransport. 

- Med så lave priser blir bussen rimeligere enn bare parkeringsavgiften i Kristiansand. Da tror jeg enda flere vil se på dette som et reelt alternativ, sier Eikeland. 

- For Kristiansand, Søgne og Songdalen er det allerede etablert felles pris for periodebillett. Alle disse kommunene omfattes også av Flexikort-produktet. Det er derfor kun enkeltbilletter (kontantkjøp, inkl. reisepenger samt mobilbillett) som blir berørt som følge av endring i kommunegrensene, sier administrerende direktør i AKT, Siv Wiken. (Foto: Agder Kollektivtrafikk)

- Med 20 millioner kroner over statsbudsjettet til reduserte kollektivpriser, betyr det at prisen for buss mellom Søgne og Kristiansand kan reduseres med fem kroner per billett, sier Christian Eikeland (FrP). (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no