Vest-Agder fylkeskommunes prosjektleder for nye praksisarealer ved Søgne videregående skole, Linda Rabbe Haugen sammen med (f.v.) ass. prosjektleder PK, Espen Vetnes, kalkulatør Arnfinn Kalleberg, og prosjektleder Kurt Hallberg Thomassen. (Foto: Nicolai Prebensen)

PK Entreprenør bygger praksisarealer på Søgnetunet

  Jon Aamodt
  11. sept. 2019
  15:41
Det er den lokale bedriften PK Entreprenør AS som har vunnet anbudskonkurransen om å bygge nye praksisarealer ved Søgnetunet på Søgne videregående skole. Det skal settes opp flere nye bygg blant annet til stall, lausdriftsfjøs og veksthus. Opprinnelig var det satt av 47 millioner kroner til hele oppgraderingen, et beløp som senere har fått noen tillegg. Akkurat denne kontrakten med PK Entreprenør er på 32 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift. 

- I den mest aktive fasen regner vi med å ha godt over 20 ansatte i sving på prosjektet, kanskje opp mot 30 også, sier PKs kalkulatør på prosjektet Arnfinn Kalleberg til N247. 

Linda Rabbe Haugen er prosjektleder fra Vest-Agder fylkeskommune på oppgraderingen av praksisarealene, og hun sier det har vært dialog med flere tilbydere, men PK Entreprenør fikk oppdraget etter en samlet vurdering av pris og kvalitet. 

Artikkelen fortsetter under bildet.
- At de i tillegg er en lokal bedrift, gir også ett pluss i boka, sier Linda Rabbe Haugen, her sammen med Arnfinn Kalleberg, Espen Vetnes og Kurt Hallberg Thomassen, alle fra PK Entreprenør. (Foto: Nicolai Prebensen). 

- Vi er også veldig fornøyd med å få dette oppdraget. Med mange lokalt ansatte vil dette gi arbeid for flere av disse i eget nærområde, sier Kurt Hallberg Thomassen, prosjektleder fra PK Entreprenør. 

Skal tas i bruk høsten 2020
Hele oppdraget skal være klart til skolestart høsten 2020, og med et oppdrag som består av flere enheter som det skal arbeides med parallelt, regner entreprenøren med at tidsfristen skal holdes. 

- Det er romslig og greit å komme til anlegget her. Vi kan arbeide samtidig med flere bygg og har ikke de trange arbeidsforholdene som vi ofte opplever i et bysentrum, sier Thomassen videre.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Prosjektet inneholder blant annet 400 kvadratmeter veksthus, men Rabbe Haugen understreker at det ikke lenger vil bli et gartneri med utsalg som den videregående skolen tidligere har hatt. 

- Dette blir et undervisningsgartneri hvor både drivhus, stall og fjøs er like mye klasserom for elevene som rene driftsbygninger, sier hun. 

Mot øst i området skal det bygges en ny stall. Den skal kun inneholde 12 stallplasser eller bokser. 

- Primært skal dyrene gå ute, kun ved spesielle behov blir de tatt inn og plassert på boksen, sier Rabbe Haugen. 

Artikkelen fortsetter under bildet.
Lenger vest på tomta skal det nye fjøset bygges. Bildet viser fjøset til Kåre Grindland i Finsland, et fjøs av samme type som skal bygges på Søgnetunet. (Foto: Linda Rabbe Haugen. 

- Ikke melkekyr
- Vi har endret strategien for storfe her på Søgne videregående og skal ikke ha melkekyr. I stedet bygger vi et løsdriftsfjøs for ammedyr, men vi skal ikke ha inn de største kjøttferasene. Akkurat hvilke dyr vi tar inn er ikke avgjort, men en mulighet er å satse på eldre norske kvegraser som Lyngdalsku og Vestlandsku. Vi starter forsiktig og bygger opp volumet etter hvert. I overkant av 20 dyr er trolig det vi kan ha plass til i det 160 kvadratmeter store fjøset, sier hun. 

Fjøs og stall er ikke det PK Entreprenør har bygget mest av, men prosjektlederen forteller at de får god støtte fra sine utstyrsleverandører på dette området. Skolen og dens eier, Vest-Agder fylkeskommune, har høyt fokus på miljø og bærekraft både når det gjelder undervisning og drift av skolen. Dette gjenspeiles også i kravspesifikasjoner for de nye bygningene. 

- Bortsett fra en ny ridehall som skal erstatte den midlertidige hallen vi har i dag, skal de andre byggene oppføres i tre. Når vi velger ut kvegraser til skole, legger vi vekt på å ikke velge de med størst klimaavtrykk. Både storfe og småfe skal primært være ute, og beitingen vil bidra til å hindre gjengroing. Vi skal ha dyrevelferden med oss i den grønne skoledagen, sier fylkets prosjektleder Linda Rabbe Haugen og understreker at hun er svært fornøyd med at entreprenøren er lokal.

Under: Skisse fra utbygger som viser disponering av de nye praksisarealene ved Søgne videregående skole.

Nye veksthus, fjøs og stallbygninger skal være klare til å bli tatt i bruk til skolestart 2020 ved Søgne videregående skole. (Foto: Nicolai Prebensen)

PK Entreprenørs prosjektleder Kurt Hallberg Thomassen, assisterende prosjektleder Espen Vetnes og kalkulatør Arnfinn Kalleberg på vei til planleggingsmøte ved Søgne videregående skole onsdag. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no