Per Særen, utbyggingssjef Trysfjordbrua orienterte publikum om fremdriften av byggingen av den nye Trysfjordbrua. (Foto: Nils Bernt Rinde, Nye Veier AS.)

Byggingen av Trysfjordbrua har startet

  Nicolai Prebensen
  11. sept. 2019
  10:30
Rundt 40 personer møtte frem da byggherren Nye Veier, totalentrerprenøren AF Gruppen og Kruse Smith inviterte til informasjonsmøte på biblioteket på Tangvall om byggingen av den nye E39-brua over Trysfjorden, mange av dem beboere i nærområdet til byggeprosjektet.

I møtet orienterte utbyggingssjef Per Særen om hvordan byggearbeidene organiseres. og fremdriftsplanen ble gjennomgått. 

Startfasen
Tårnkran på vestsiden er etablert, og man er helt i startfasen på grunnarbeidene. Det ble fortalt om prinsippene for bygging. spesielt når søylene som skal bære brua skal bygges må man støpe i en kontinuerlig prosess. Når man når toppen skal man bygge seg ut fra begge sider av søylen, og til slutt kobler man brua sammen. Byggetiden er beregnet til 2,5 år.

Tema for møtet var også hvordan byggearbeidene vil påvirke nærmiljøet i form av tradisjonell støy og lyssetting. For å ivareta sikkerheten vil brua være opplyst i byggeperioden. Det skal benyttes marginalt med tungt utstyr i selve byggingen av brua, men det ble påpekt at vibratorer for å få betongen på plass vil avgi støy som omgivelsene vil høre.

Særen oppfordret til dialog med naboene til Trysfjordbrua omkring byggearbeidene.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Brua blir bygget som en tett konstruksjon, hvor alt overvann skal samles opp og ledes til rensebasseng på østsiden av brua.

Publikum var også opptatt av bilstøy fra brua, og hvordan man støyskjermer. Det ble også trukket frem veilys og lys fra passerende biler, hvordan det vil påvirke omgivelsene.

Både byggherre, totalentreprenør og underleverandør synes det var et godt møte med beboerne. Det kom mange gode spørsmål og det er avtalt oppfølgingsmøter gjennom byggeperioden.

Nils Bernt Rinde, Nye Veier AS

Den første byggekrana er på plass ved Trysfjorden. (Foto: Nils Bernt Rinde, Nye Veier AS.)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no