Hva skjer etter valget? Kan Jan Oddvar Skisland og Harald Furre gå inn i en storkoalisjon? (Foto: Nicolai Prebensen)

Valget: Hva skjer nå?

  Jon Aamodt
  10. sept. 2019
  14:55
2.664.720 stemmer avgitt ved kommunevalget 2019 er telt opp tirsdag ettermiddag. Allerede sent mandag var hovedtrekkene for valget til nye Kristiansands første bystyre klare. Nå, tirsdag, sitter mange velgere og lurer på hva som har skjedd, hvorfor vet vi ikke hvem som blir ordfører, og hvordan blir maktfordelingen i nye Kristiansand. Er det Vidar Kleppe med sitt mannskap som nå skal få gjennomslag for sine valgkampløfter, eller blir alt som før. 

N247 har fått mange spørsmål fra mennesker som normalt ikke engasjerer seg i de politiske irrganger og som ikke kjenner like godt til hva som skjer når opptellingen av stemmer er ferdig. Er ikke alt avgjort nå da?

Styringsdyktig flertall
Kortversjonen, om den finnes, er omtrent som følger; Ettersom ingen partier alene har fått minst 36 representanter og dermed flertall i bystyret, bør det dannes en allianse som til sammen har minst 36 representanter. Dersom dette ikke er mulig, vil kommunen bli styrt av en mindretallskoalisjon som må ha støtte fra ulike hold fra sak til sak. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Det normale vil være at et av de største partiene, i vårt tilfelle Arbeiderpartiet eller Høyre, prøver å få med seg ett eller flere andre partier for å skape et flertall. Nå har både Høyre og Arbeiderpartiet gått ut og signalisert at de ikke ønsker å samarbeide med Vidar Kleppe og Demokratene. Arbeiderpartiet ser ut til å ha problemer med å danne en flertallskoalisjon med sine «normale» samarbeidspartnere. 

Høyresiden har antydet at de kan få til en gruppering med totalt 37 representanter og dermed flertall i bystyret. En slik koalisjon vil måtte bestå av i alt åtte partier, Høyre, Venstre, KrF, FrP, MDG, SP, PP og PDK. 

I en slik koalisjon vil alle ha noe igjen for at de skal støtte denne. Høyre vil som største parti helt sikkert ha ordføreren pluss noen andre toppverv. Som nest største parti i gruppen vil trolig KrF prioritere å få varaordføreren. FrP og MDG som de to neste rangerte kan tenkes å få andre ledere i hovedutvalg som skal settes sammen. I tillegg skal det legges noen føringer for politiske saker hvor partiene kan stå til dels langt fra hverandre. Hva som skal til her for at et parti velger å gå inn i en slik koalisjon, vil alltid veies opp mot hva man tror er mulig å få til dersom man velger å ikke være med i flertallsgrupperingen. 

Forhandlinger pågår
Det er dette forhandlingene dreier seg om nå. En del samtaler ble tatt allerede sent mandag og videreført tirsdag formiddag. Nå har forhandlerne tatt en liten pause mens de venter på den endelige mandatfordelingen som også viser hvilke personer som skal sitte i det nye bystyret. Noen partier prioriterer ledende posisjoner, for andre er det de politiske veivalg som veier tyngst. Husk også at det er de samme politikerne som også har forhandlet om posisjoner og makt i fylkestinget. 

Tirsdag kveld skal forhandlingene etter det N247 kjenner til fortsette. I klartekst betyr dette at vi kan ha et resultat klart tirsdag kveld. Klarer denne grupperingen å bli enige om et formelt samarbeid, vil det i praksis bety at både Demokratene med sine 10 representanter og Folkelista med sine fire i praksis er parkert på sidelinjen. 

Mulig storkoalisjon?
En løsning som skissert over vil også i stor grad parkere Arbeiderpartiet. Som leder av byens største parti kan dette neppe være tilfredsstillende for Jan Oddvar Skisland. Et alternativ som få tør å snakke høyt om, kunne vært et samarbeid mellom Arbeiderpartiet og Høyre, to partier som i praktisk politikk ikke alltid skiller seg stort fra hverandre. Ved hjelp av ett til to andre partier, kunne det dannes et styringsdyktig alternativ som effektivt parkerte de ytterliggående småpartiene. Spørmålet er om tiden er moden nok til at de to største partiene prioriterer praktisk politikk fremfor gammel ideologi og dogmer. 

Demokratene med Vidar Kleppe i spissen får 10 plasser i det nye bystyret, men kan bli helt parkert dersom en flertallskoalisjon dannes tirsdag kveld. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no