Harald Furre er Høyres ordførerkandidat ved kommunevalget 9. september. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Valgkampen: «Hva får du igjen for å stemme på Høyre?»

  Redaksjonen
  07. sept. 2019
  18:29
Nye Kristiansand går «så det suser». Arbeidsledigheten er på kun 2,1 %, som er den laveste på over 10 år. Kristiansand er blitt en attraktiv by for studenter, turister og for et stort spenn av lokale og internasjonale bedrifter. Vi har en sunn og god økonomi - fremtidsutsiktene er lysere enn på lenge. 

Fra 1. januar 2020 så blir Søgne og Songdalen to nye bydeler i Kristiansand. For Høyre har det vært svært viktig at de nye bydelene skal bli godt representert i det nye bystyret. Derfor har vi mange kandidater på vår valgliste fra Søgne og Songdalen. De har ulik bakgrunn, alder, kjønn og politisk erfaring. Det sikrer at vi kan ta gode avgjørelser i viktige saker som angår Søgne og Songdalen.

Våre kjernesaker er: 
  • Kvalitet og mestring i barnehage og skole
  • Økt satsing på idrett og frivilligheten
  • En billigere by å bo i – avvikle eiendomsskatten
  • En klimavennlig storby
  • Kvalitet og valgfrihet i omsorgen
Dette er viktige saker for Høyre, fordi det angår de aller fleste i samfunnet – hver eneste dag. Vi er ikke et «enkeltsaksparti eller protestparti», men et styringsparti som har fokus på helheten i samfunnet. 

Høyre ønsker å videreutvikle både Tangvall og Nodeland som gode sentrumsområder, med offentlige tjenester, handel, næring og boliger. Det må skje i samarbeid med innbyggere, frivillige og næringsliv. Sentrumsutvikling er ikke et politisk sololøp, men et fellesskapsprosjekt. I tillegg skal vi utvikle gode lokale sentra i Kilen og på Lunde. Vi ønsker å bevare forskjellene og det lokale særpreget. Det vil gi innbyggerne i kommunen unike muligheter til å velge hvordan de vil bo: I by eller bygd, i sjøkanten eller i skogkanten. Vi setter menneske i sentrum – ikke systemet. 

Nye Kristiansand vil bli «rikere» på mange måter, etter sammenslåingen. Søgne er en stor fiskerikommune med Norges fineste skjærgård, noe vi må forvalte på best mulig måte for de neste generasjoner. Søgne og Songdalen har til sammen et stort og variert landbruk og skogbruk. Derfor har Høyre tatt initiativ til å satse mer på lokalmat og lage en helthetlig plan for å videreutvikle disse næringene. 

Næringslivet i Søgne kjennetegnes av at det er mange bedrifter og innbygger som arbeider innen bygg og anlegg. Høyre ønsker å etablere ny videregående skole på Tangvall, med blant annet byggfag, noe som vil lette rekrutteringen til håndverksfagene. Vi vil også legge bedre til rette for at ungdom kan starte på sin fagutdannelse allerede på ungdomsskolen, og vil ha fritak for arbeidsgiveravgift for lærlinger. 

Songdalen har et variert næringsliv, hvor mange bedrifter er lokalisert på attraktive næringsareal på Mjåvann. Når nye E39 åpner vil dette gi lettere tilgang til industriområdet og et nytt næringsområde vil da stå klar for utbygging i Lohnelier i Søgne. Høyre vil legge til rette for at de 2 nye bydelene får utnyttet dette potensiale. Flere lokale arbeidsplasser sikrer en positiv utvikling i bydelene og det bidrar til mindre bilkø mot Kvadraturen.

Høyre vil ha legevakt på Tangvall og utrede plassering av svømmehall vest i den nye kommunen. Dette er lokale tilbud, som vil bli viktige for utviklingen av bydelene vest for Kvadraturen. Fordelingen av offentlige tjenester mellom Nodeland og Tangvall gjør også at vi må ha en god bussforbindelse mellom disse sentra. Ny direkte bussforbindelse mellom Nodeland og Tangvall vil også gjøre det lettere for ungdom i Songdalen å gå på Søgne v.g.s. Økt satsning på kollektivtrafikk i de ulike bydelssentra er viktig for at vi kan nå våre klimamål.

Godt valg
Harald Furre, Ordførerkandidat
Renate Hægeland, 2. kandidat
Terje Ø. Pettersen, 3. kandidat
Ida Grødum, 4. kandidat
Kjetil Aasen, 7. kandidat

Terje Ø. Pettersen er Høyres 3. kandidat ved kommunevalget 9. september. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no