Innsendt
Trond Blattmann og Bjørn Egeli, listekandidater for Arbeiderpartiet i høstens kommunevalg, svarer i leserinnlegget på Terje Ø. Pettersens (H) innlegg om eiendomsskatt. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Valgkampen: - Faktiske feil Terje Ø. Pettersen

  Redaksjonen
  07. sept. 2019
  11:07
Svar til Terje Ø. Pettersen sitt leserinnlegg 6.9 i N247

«Angrep er det beste forsvar» blir det hevdet, og det kan synes som om det er Terje Ø. Pettersens strategi når han skal svare opp vår påstand om at eiendomsskatten er betydelig høyere i Høyrestyrte Kristiansand, enn Arbeiderpartistyrte Søgne.  Våre tall er utarbeidet og kvalitetssikret av administrasjonen ved fremleggelse av sak vedrørende eiendomsskatten i Kristiansand, Søgne og Songdalen, da Fellesnemnda behandlet denne saken. 

Pettersen imøtegår ikke tallmaterialet, men kommer med uttalelser om Arbeiderpartiets forhold til eiendomsskatt. Det er lokalvalg og vi viser til hva som er tilfellet i våre kommuner. Vår intensjon med innlegget var å vise at Høyre og de borgerlige partiene har innført eiendomsskatten i Kristiansand, og sørget for at den er betydelig høyere i Høyrestyrte Kristiansand, enn i Søgne. Innretningen på eiendomsskatten i Arbeiderpartistyrte Søgne er mer sosial enn tilfellet er i Kristiansand,  noe også noen av de borgerlige representantene uttalte da saken ble behandlet i fellesnemnda. Denne påstanden har ikke Terje Ø. Pettersen imøtegått.

Innlegget fortsetter under annonsen.
Annonse

Så over til Pettersen sin «faktadel». Han tar utgangspunkt i vedtatt langtidsbudsjett i Søgne, og viser til at eiendomsskatten ville stige formidabelt i 2020 med det vedtatte budsjettet som grunnlag. Men Terje Ø. Pettersen; Arbeiderpartiet fikk ikke flertall for sitt budsjett. Det var forslaget til H, FrP, V og SP som ble vedtatt.  Flertallet brukte oppsparte midler for å redusere eiendomsskatten med 4 millioner kroner, og sendte dermed regningen for en avtalt harmonisering til innbyggerne i Nye Kristiansand. 

Økningen i eiendomsskatten neste år, basert på flertallets vedtatte økonomiplan, ble av administrasjonen beregnet til 120 prosent. Arbeiderpartiet hadde altså et annet forslag til budsjett med en mer gradvis harmonisering av tjenestene og eiendomsbeskatningen. Vi fikk ikke flertall for dette, og stemte dermed mot det vedtatte forslaget til bl.a. Høyre.

Ellers legger Terje Ø. Pettersen opp til en diskusjon om bruk av eiendomsskatt som virkemiddel for å finansiere viktige og nødvendige velferdstjenester. Høyre vil nå fjerne skatten, men har ikke lansert et eneste forslag i valgkampen om hvordan redusere utgiftene på noen tjenester i nye Kristiansand,  snarere tvert imot. Derfor spurte vi Pettersen om hvordan finansiere tjenestene når Høyre skal redusere inntektene til den nye kommunen med betydelig midler. Det har vi enda ikke fått svar på! Arbeiderpartiet er opptatt av gode kommunale tjenester, og skal jobbe hver dag fremover for å forbedre disse.

Trond Blattmann, Bjørn Egeli
Kristiansand Arbeiderparti

- Faktisk feil Terje Ø. Pettersen, hevder innsenderne av denne artikkelen. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no