Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik roste arbeidet til Demensforeningen under besøket i Lysthuset, Her sammen med leder av Frivilligsentralen Heidi Johansen (t.v.), ordførerkandidat Jan Oddvar Skisland og Inger Marie Lohne fra Demensforeningen. (Foto: Jon Aamodt)

Valgkampen: - Det frivillige arbeidet for demens her er helt spesielt

  Jon Aamodt
  06. sept. 2019
  22:28
Kristiansand Arbeiderparti liker dårlig at det kuttes i sentrale overføringer til drift av frivilligsentraler. Fredag fikk lokalpartiet drahjelp av nestleder Hadia Tajik da hun besøkte Søgne frivillingsentral sammen med Søgnes ordfører Astrid Hilde og partiets ordførerkandidater i Vennesla og Kristiansand. 

- 57 prosent av frivilligsentralene får mindre støtte til driften enn de statlige overføringene skulle tilsi. Her i Søgne er vi så heldige å ha et kommunestyre som i år har gitt 350.000 kroner i tillegg til det statlige tilskuddet på 414.000 kroner. Blir det statlige tilskuddet en del av de frie midlene kommunene får, er det et spørmål hva som skjer med frivilligsentralenes drift, sa Heidi Johansen (bildet), leder av Søgne frivilligsentral til de besøkende politikerne og en håndfull frivillige som var til stede fredag ettermiddag. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Nå skjer det vi fryktet. Når overføringene ikke lenger er øremerket, men kun gitt som en del av rammetilskuddet med sterke føringer, så ser vi nå hva som blir resultatet, repliserte Hilde samtidig som hun gjentok at Arbeiderpartiet var imot å legge om de statlige overføringene. 

- En skummel ting kaller jeg dette. Det offentlige vil ha mer frivillighet, men uten øremerkede midler blir det mindre til å koordinere og skaffe midler til prosjekter, fortsatte Johansen. 

- Trenger forutsigbarhet
Johansen gav en fyldig orientering om frivillige prosjekter som drives i Søgne. Tajik fikk i tillegg til orienteringen også anledning til et besøk i Lysthuset som er finansiert med innsamlede midler og sponsorstøtte fra lokalt næringsliv. Hun la vekt på at også hun har vært imot omleggingen av de statlige tilskuddene og at hun ønsker å være et talerør fra frivillighetssaken. 

- Jeg skjønner at de frivillige prosjektene som drives er avhengige av forutsigbarhet, sa nestlederen som en kommentar til at ansatte ved frivilligsentralene må bruke store deler av sin tid til å skaffe midler til de mange ulike prosjekter som drives av ulike frivillige organisasjoner. 

Ordførerkandidat Jan Oddvar Skisland sier i en kommentar til N247 at midlene til drift av frivilligsentralene tross alt er småpenger i de kommunale budsjettene, og at han ikke er fremmed for tanken om å legge inn en basisstøtte til nye prosjekter i tillegg til dagens støtte som utelukkende går med til den administrative driften. 

- Det regnes vel med at for hver krone som legges ned i frivillighet, oppnår man en innsparing på ti kroner i andre utgifter, la han til. 

Tajik avsluttet sitt besøk med en snartur innom Lysthuset. Til N247 sier hun at aktivitetene ved de mange frivilligsentralene varierer sterkt fra kommune til kommune. 

- Jeg merket meg imidlertid spesielt det flotte frivillige arbeidet som gjøres for mennesker med demens her i Søgne. Det er mitt inntrykk at her foregår det et utmerket arbeid, avsluttet partiets nestleder. 

Bildet under: Ikke lett å lage videoreportasje når praten går livlig blant resten av følget. (Foto: Jon Aamodt).

Nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik besøkte Søgne frivilligsentral fredag ettermiddag. (Foto: Jon Aamodt)

Hadia Tajik i sansehagen ved Søgne omsorgsenter fredag sammen med fra venstre, ordførerkandidat i Vennesla Solveig Robstad, leder av Søgne frivilligsentral Heidi Johansen, ordførerkandidat i Kristiansand Jan Oddvar Skisland og nåværende ordfører i Søgne Astrid Hilde. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no