Leder av Søgne barne- og ungdomsråd, Siri Heimdal Knudsen (t.h.) fikk applaus av Kristiansands ordfører Harald Furre, statsråd Jan Tore Sanner og medelev Mari Dønnestad etter å ha fremført sitt eget dikt for statsråden. (Foto: Jon Aamodt)

Ikke bare valgkamp: - Kult at han ville komme her

  Jon Aamodt
  05. sept. 2019
  17:16
- Jeg følte at han hørte på oss og synes det er kult samtidig som jeg er litt stolt av at han kom akkurat til vår skole, sier elev ved Tangvall skole og leder av Søgne barne- og ungdomsråd Siri Heimdal Knudsen til N247. Sammen med andre tiendeklassinger har hun nettopp møtt Jan Tore Sanner, kunnskaps- og integreringsminister, på Tangvall skole torsdag.

- Det er fint at vi blir hørt når vi tar opp ting som kan plage oss, og jeg likte det han sa om at det er ok med praktisk læring også, ikke bare undervisning i klasserommene. Det ministeren sa om nye læreplaner er noe vi kan glede oss til, og kanskje vi også er med å påvirke dette arbeider når vi snakker med han, supplerer Mari Dønnestad fra 10C. Hun fikk for øvrig skryt av statsråden da hun fortalte at hun allerede da hun gikk i sjetteklasse bestemte seg for å utdanne seg til tømrer. 

Digital dømmekraft
De har begge to lagt spesielt merke til Sanners vektlegging av det han kalte digital dømmekraft og forståelse for kildekritikk. Dette er to punkter statsråden trakk fram som helt nye momenter når dagens læreplan, som ble til ett år før Facebook ble lansert, skal fornyes. 

Artikkelen fortsetter under bildet.
- Er alt sant fordi vi har lest det i sosiale medier, spurte ministeren da han møtte en gruppe tiendeklassinger som alle var aktive som MOT-ambassadører. (Foto: Jon Aamodt).

Han lovet elevene at de nye læreplanene i tillegg til å være mer rettet mot praktisk og utforskende læring også vil ta for seg dagens utfordringer fra digitale medier, en  ukjent problemstilling da dagens læreplaner ble satt på papiret i en tid uten de elektroniske plattformene vi har i dag. 

Sanners besøk torsdag henger sammen med regjeringens pågående arbeid med en stortingsmelding om tidlig innsats og en ny kompetansereform, og på Tangvall skole ønsket han å få innblikk i ekspempler på ungdomsskolens arbeid med tidlig innsats. 

Elevenes råd: - Mer praktiske ting
Han lyttet ivrig da trivselsledere og MOT-ambassadører fortalte om sine roller for å «få alle med», og om elevens oppdrag som inkluderingsansvarlige. Ministeren trakk frem regjeringens målsetting om en daglig aktivitetstime for alle elever og nevnte spesielt muligheten for å trekke også den teoretiske opplæringen ut av klasserommet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Det kan ofte bli urolig mot slutten av timene, og da kan det være vanskelig å holde på konsentrasjonen. Mer praktisk undervisning kan hjelpe mot dette, mente flere av elevene.

- Det går an å ha utetime selv om dere skal lære om norsk eller matematikk, minnet ministeren om. 

- Husk når dere lager nye læreplaner at målet med skolen ikke er at vi blir flinke elever, men at vi blir flinke som mennesker, sa Heimdal Knudsen etter at hun hadde fremført et eget skrevet dikt for statsråden. 

Bilde til sosiale medier etter at samtlige har akseptert å bli tatt bilde av til denne bruken. Alle elevene på bildet er MOT-ambassadører. Jan Tore Sanner og Harald Furre midt i bakerste rekke. (Foto: Jon Aamodt)

Statsråd Jan Tore Sanner ankommer Tangvall skole torsdag. Kommunalsjef oppvekst Jon Wergeland hilser og tar imot statsråden og ordfører Harald Furre. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no