Kommunestyrepolitiker Oscar Lohne (H) og Petter Sangvik ved den 15 centimeter høye fenderen som skiller kjøretøy fra veien og Tronstadvannet til høyre på bildet. (Foto: Nicolai Prebensen)

- Vi ber bare om litt sikring på de farligste strekningene

  Nicolai Prebensen
  06. sept. 2019
  13:16
Petter Sangvik har gård på Årstøl og kjører på fv 302 ( nå 3976), Repstadveien daglig. Det gjør han ofte med hjertet i halsen.

- For cirka 25 år siden tok vi grunneierne her oppe kontakt med Statens vegvesen om forholdene, og en prosjektleder var med oss på befaring. Siden har det skjedd lite med denne veien som er svært trang, har alt for lite fendring og har løse veiskuldre som fører til at bilene havner i grøfta når man kjører for langt ut på skulderen, sier Sangvik som kun har en liten bønn til veimyndighetene;

- Det eneste vi ber om er at det på de aller verste strekningene settes opp fendere slik at vi ikke får flere ulykker langs veien. Verst er det like etter stemmen hvor det er en fender på 15 centimeters høyde. Derfra er det et stup på syv-åtte meter rett ned i Tronstadvannet, og havner en skolebuss eller en personbil ned der når det er is på vannet, er jeg redd det blir en svært alvorlig ulykke, sier han videre.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Han viser også et svært trangt stykke vei kun få hundre meter videre innover mot Årstøl hvor fylkesveien går langs en bekk. Her kan to biler ikke passere hverandre, og veiskulderen er så løs at kroppsvekt er nok til at grusen havner ned i bekken.

- Kommunestyrepolitiker og listekandidat til bystyret, Oscar Lohne (H) har i flere år forsøkt å hjelpe grunneierne og andre brukere av veien med å få fortgang i saken. Han kontaktet Statens vegvesen i januar 2017 og SAM utvalgets (Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø) leder, Christian Eikeland i august 2019, hvor han ba utvalget om å bidra til fortgang i sikringsarbeidet.

- Veien er smal med dårlige kanter (bildet) ned mot bekken. Spesielt vinterstid er dette en risikofylt strekning hvor flere bilister har kjørt utfor, sier han og legger til at han selv er en ivrig skiløper på Årstøl og snakker med mange som er redde for å ta turen opp til Søgne Skiklubbs anlegg på grunn av Repstadveiens forfatning.

- I juni 2018 vedtok kommunestyret i Søgne en trafikksikkerhetsplan for kommunen hvor jeg fremmet forslaget om at den aktuelle strekningen ble utbedret. Det vi ber om er ikke store utbedringer, bare sikring i første omgang slik at vi ikke får en alvorlig ulykke. Jeg får lite gehør, og det ser ikke ut til at det skjer noe i denne saken i det hele tatt.

N247 har vært i kontakt med byggeleder vedlikehold, Bjørn Atle Tjelta i Statens vegvesen, og han sier til N247 at det ikke er kommet noen bestilling på dette arbeidet.

- Kommer dere til å foreta dere noe i det hele tatt på denne strekningen, det er jo ikke mye grunneierne ber om?

- Jeg skal sjekke saken og komme tilbake til dere, svarer Tjelta.

Byggelederens kollega, prosjektleder prosjekt og vedlikehold i Statens vegvesen Vest-Agder, Jack Sylte, kontakter N247 noen dager etter henvendelsen og forteller at etaten har vært på befaring på stedet og vil gjøre en del sikringsarbeider på strekningen.

350 meter
- Vi setter opp en fender fra brua i den sørlige delen av vannet og cirka 350 meter nordover. Når det kommer til bekken som er beskrevet krever dette et større arbeide i og med at vi ikke får feste til fenderne på det stedet, og bekken må følgelig legges om.

- Dette er et arbeide vi skal se på, men det blir ikke prioritert akkurat nå. Arbeidet med å sette opp fenderne skal være ferdigstilt i løpet av 2019, sier Sylte.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Grunneier Petter Sangvik ved den 15 centimeter høye fenderen på fylkesvei 302 som skal skille kjøretøy fra å skli ut i Tronstadvannet. (Nicolai Prebensen).

- Større oppgradering kommer
- Fv 3976 (302) Repstadveien står på 8.plass på prioriteringslisten for «fast dekke og utbedring av grusveger», der flere tiltak allerede er gjennomført. Dette innebærer at den i løpet av 3-4 år ligger an til å bli oppgradert med masseutskifting, asfaltering og montering av autovern på de steder det anses som aktuelt i følge gjeldende standarder, sier leder av SAM-utvalget, Christian Eikeland (FrP). 

Han legget til at hvilke konkrete tiltak som vil bli gjort når vegen oppgraderes er det for tidlig å si per i dag da dette vil bli gjennomgått og vurdert gjennom prosjekteringen av arbeidene som skal utføres.

- Midler til tiltak som bedrer trafikksikkerheten er doblet fra 10 til 20 millioner i budsjettet for 2019. I tillegg har investeringene til fylkesveier økt fra 218 millioner kroner til omlag  550 millioner siden FrP kom i posisjon i fylket. Det er mange steder som er trafikkfarlige rundt i hele fylket, og i kommende periode vil FrP prioritere trafikkfarlige skoleveier først. Av øvrige investeringer på fylkesveinettet er det Hølleveien som er neste prosjekt i Søgne når kommunen får vedtatt reguleringsplanen, sier Eikeland til N247. 

15 centimeter er makshøyden på fenderen på fv 203 Repstadveien som skiller kjøretøy fra Tronstadvannet under. (Foto: Nicolai Prebensen)

Her er det umulig for to personbiler å passere. Kjører den grå bilen lengre ut på veiskulderen vil grusen antagelig gi etter og bilen vil havne i bekken. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no