En personbil har kjørt av veien på fylkesvei 461 ved Skinnarsmoen nord for Nodeland torsdag. (Foto: Jon Aamodt)

Førerkortbeslag etter biluhell på Skinnarsmoen i Songdalen

  Janne Kristine Aamodt, Jon Aamodt
  19. sept. 2019
  12:17
110 sentralen melder klokken 12.09 om en bilulykke på Skinnarsmoen i Songdalen. Politi, ambulanse og KBR Søgne og Songdalen har rykket ut til stedet. 

Det er et enslig kjøretøy har kjørt av veien nord på Skinnarsmoen og har truffet et tre. I følge politipatruljen er det ingen alvorlige personskader. De involverte sjekkes av ambulansepersonell på stedet. 

Den involverte bilen har kjørt ut av veien på vestsiden av fylkesveien på en strekning med rabatt og gang- og sykkelvei, krysset en plen, og blitt stående med fronten mot en klynge trær. Årsaken til uhellet er foreløpig ikke kjent. 

Førekortbeslag
Politiets operasjonssentral skriver klokken 13.02 at det opprettes sak og at det er besluttet beslag av førerkort. 
Sist oppdatert 19.09.2019 klokken 13:44 av Nicolai Prebensen

Det er ikke meldt om alvorlig personskade etter biluhellet i Songdalen torsdag. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no