Mange bekymrer seg for legevaktens fremtid på Tangvall. Tirsdag arrangerer Senterungdommen demonstrasjonstog med fakler. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Legevaktssaken: Demonstrasjonstog, bekymring og folkeaksjon på sosiale medier

  Nicolai Prebensen
  15. aug. 2019
  20:15
Dagen etter at N247 fortalte om innstillingen til arbeidsutvalget i nye Kristiansand hvor det anbefales at legevakten samles i Kristiansand, med et alternativ om at Søgne etablerer en ny legevakt med lokasjon på «et egnet sted» på Tangvall, får vi flere henvendelser fra publikum og politikere.

Saken skal til behandling i arbeidsutvalget 20. august og sluttbehandles i fellesnemnda 28. august.

- Ny legevakt etableres på Tangvall

Etter det N247 kjenner til vil alternativ to; «Det etableres en legevaktstasjon i vestre del av kommunen på Tangvall med samme organisasjon og ledelse som hovedlegevakt, legevaktbil tilgjengelig for utrykning når stasjonen er bemannet, og åpningstid inntil ni timer mandag-fredag, og ni timer daglig i helg», få et klart flertall i fellesnemndas møte i slutten av august.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Hva som skjer når det nye bystyret i Kristiansand settes vet ingen, og det er den bekymringen som sprer seg blant både politikere og private etter at innstillingen ble sendt ut.


Sigrun Sæther (KrF) skriver blant annet i et leserinnlegg til N247:
- Ingen skal oppleve et forringet tjenestetilbud inn i ny kommune. De gode, nære tjenestene skal opprettholdes.

- Målet i første omgang er ikke å spare penger ved kommunesammenslåing, men det vil komme som en konsekvens etterhvert, skriver hun.

- Før sommeren ble det gjort en fordeling mellom Søgne og Songdalen, hvor de ulike tjenestene ble lokalisert.  Songdalen fikk Barnas hus og Søgne fikk legevakta. 
Javel, så kommer vi til neste sving, knappe 2 måneder senere. Da anbefaler like godt den samme administrasjonen at legevakt i Søgne flyttes til Eg i Kristiansand. 

- Hvordan skal vi innbyggere i Søgne ha tillit til at Nye Kristiansand vil bevare de gode tjenestene i Søgne. Vil de i neste omgang foreslå at Barnas hus flyttes til byen, eller vil Songdalens tyngde i ledelsesgruppa hindre at det skjer?

- I Nye Kristiansand skal jeg jobbe for at de gode tjenestene opprettholdes. Jeg har også et håp om at flere tjenester kan bli bedre, for det er jo intensjonen med kommunesammenslåing.

- KrF vil opprettholde legevakt i Søgne! Husk og bruk stemmeretten din godt, skriver hun.

Demonstrasjon
Senterungdommen i Agder vil førstkommende tirsdag arrangere demonstrasjonstog med fakler for legevakt i Søgne.

Fylkesleder Anja N. Abusland i Agder Senterungdom sier til N247 at selv om det per idag er politisk enighet i fellesnemnda om å bevare legevakta, er det fortsatt stor usikkerhet blant folket. 

- Spesielt når administrasjonen foreslår gang på gang å legge alt til Eg. 28. august skal saken om legevakt opp i fellesnemnda på nytt, det blir igjen foreslått å legge alt til Eg.  Legevakta er et utrolig viktig lokalt tjenestetilbud som ikke skal sentraliseres, nok er nok, sier hun og inviterer alle til å delta i demonstrasjonen. 

Hun legger til at dersom noen ønsker å holde appell kan de kontakte henne.

Støttegruppe
Torsdag formiddag opprettet privatpersoner og Tom Jørgensen (FrP) «Støttegruppe for Søgne legevakt».

Jørgensen (til høyre på bildet) sier til N247 at han ikke er den som opprettet siden, men han støtter tiltaket og er enig med de som har startet aksjonen på sosiale medier.

- Jeg er kun behjelpelig med det tekniske, men jeg støtter prosjektet fullt ut, sier han.

I følge aksjonens Facebook-side har medlemstallet allerede før kvelden er omme nærmet seg 1.000, som også var dagens mål.

Bystyrekandidat Sigrun Sæther (KrF) har sendt et leserinnlegg til N247 hvor hun uttrykker skuffelse over innstillingen fra arbeidsutvalget i nye Kristiansand. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Senterungdommens fylkesleder, Anja N Abusland inviterer til demonstrasjon førstkommende tirsdag. (Foto: Privat)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no