Kristiansand KrFs standpunkt er at når det er helt umulig å unngå nedbygging kan en jordbank være et viktig tiltak. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Valgkampen: - Jordbank og lokale produsenter i nye Kristiansand

  Jon Aamodt
  14. aug. 2019
  22:40
Torsdag ettermiddag besøker landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) Finsland hvor hun blant annet skal treffe bonde Rune Undheim. Bollestads partikollega og varaordfører i Kristiansand, Jørgen Kristiansen sier til N247 at besøket må sees i sammenheng med at partiet ønsker et sterkere fokus på jordvern og kortreist mat. 

- Jord er grunnlaget for produksjon av mat og fôr. Dessuten har jordsmonnet en sentral funksjon i økosystemer, og det kan påvirke vår livskvalitet. Det er også slik at over en fjerdedel av verdens arter finnes i jordsmonnet.  På landområdene utgjør jordsmonnet det største karbonlageret ifølge tall fra Nibio.no. Vi er derfor nødt til å fokusere mer på vern og vedlikehold av våre jordressurser, sier Kristiansen. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Kristiansen sier videre at det er et mål å ikke bygge ned mer enn 4.000 dekar landbruksjord per år i Norge. I gamle Kristiansand  kommune er det bygget eller omdisponert 18 dekar dyrkbar mark de siste fire årene. Ser vi på de siste åtte årene, har hele 221 dekar matjord blitt borte,  blant annet ved nedbygging av Bjørndalssletta med 69 dekar og Egsjordene med 81 dekar. Dette viser ifølge varaordføreren til at gamle Kristiansand kommune har bygd ned mye matjord de siste årene.

- Vil ha en jordbank i nye Kristiansand.
- Det sies at det tar omtrent 1.000 år å bygge 15 cm med jord. Når vi opplever flom som den vi så på Tveit i 2017, vaskes veldig mye matjord ut i havet. Ting kan tyde på at vi kommer til å oppleve mer flom i årene som kommer. Den andre store årsaken til at matjord  forsvinner er nedbygging av jordbruksarealer, fortsetter Kristiansen og nevner at det i gamle Kristiansand kommune for øyeblikket er to aktuelle saker hvor matjord forsvinner. 

- Det er bygging av ny rundkjøring i Kjos og den nye skolen på Mosby. Nødvendig infrastruktur som vei og skoler må selvsagt  bygges, og kommunen kan heller ikke pålegge private utbyggere å skaffe nytt jordbruksareal. Det er også slik at jord som har blitt flytta ikke på langt nær har samme kvalitet som på sin opprinnelige lokasjon. Vi bør derfor verne så mye som mulig av jordbruksarealene. Det er det viktigste, fortsetter han. 

Kristiansand KrFs standpunkt er derfor at når det er helt umulig å unngå nedbygging kan en jordbank være et viktig tiltak. Da slik at denne bare brukes de gangene det er helt nødvendig, som ved bygging av skoler og vei. 

- Vi tror at en slik jordbank kan fungere  bra, og at det blir et deponi hvor god matjord kan mellomlagres. Etter flom kan man hente ny jord i en slik bank. Bønder som ønsker å utvide landbruksjord, kan også i noen tilfeller skaffe god jord via et slikt deponi. Kristiansand KrF vil derfor arbeide for at det etableres en ny jordbank i nye Kristiansand. Vi ønsker også å pålegge både kommunale og private utbyggere å levere matjorda til denne banken, dersom de ikke  kan eller skal benytte den.

- Mer kortreist mat
Kristiansen understreker videre at nye Kristiansand blir Agders største landbrukskommune. Han sier at det er et ansvar KrF ønsker å være seg bevisst. Det må derfor føres en tydeligere landbrukspolitikk som handler blant annet om matjord som allerede nevnt og gode vilkår for den lokale bonden. 

- Kortreist mat er klimavennlig, og i tillegg har vi også mange veldig gode kvalitetsprodusenter i den nye kommunen. Vi ønsker derfor å arbeide for at flere er bedre til å ta i bruk lokale produsenter, og Kristiansand KrF vil sette krav til at maten kommunen serverer i kantiner og i møter i sterkere grad er produsert lokalt, sier Kristiansen som er  KrFs ordførerkandidat ved det kommende kommunestyrevalget. 

 


Kristiansand KrF vil sette krav til at maten kommunen serverer i kantiner og i møter i sterkere grad er produsert lokalt. (Illustrasjonsbilde fra lokal matproduksjon i Søgne). (Foto: Ukjent)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no