Innsendt
Stemmeretten må brukes, men på hvem, spør artikkelforfatteren. (Foto: Privat)

Valgkamp: - Stemmeretten må brukes, men på hvem?

  Redaksjonen
  13. aug. 2019
  12:22
I over 100 år har Norge hatt generell stemmerett, noe som betyr at alle mennesker over 18 år, mann eller kvinne, innvandrer eller etnisk nordmann, kriminell eller kristen, fattig eller rik, har en lovfestet rett til å stemme på det partiet vi mener er det beste for det samfunnet vi bor i de neste fire årene. 

Mange benytter seg ikke av den retten. Ved forrige kommunevalg i Kristiansand valgte nesten halvparten av de stemmeberettiget å bli hjemme. Hva kan være årsaken til det? Hjemmesitterpartiet var det desidert største partiet, nesten dobbelt så stor som det nest største, men det største partiet har hatt null innflytelse.
 
I mange hundre år har vi sloss for å bli likestilt, enten vi er arbeider, direktør, arbeidsledig, bedriftseier. Mange tenker kanskje at deres stemme ikke har noe å si, eller at partiene er så like at det ikke betyr noe om det er det ene eller det andre partiet som styrer, eller at det ikke finnes partier som snakker deres språk og mener det de mener. 

I Norge de siste årene har de enkelte partiene ikke fått nok stemmer til å sitte med makten alene, og må derfor samarbeide med andre partier for å få flertall. For mange kan det derfor oppfattes som om alle partiene er med å bestemme, og at det derfor ikke er viktig å stemme.

Innlegget fortsetter under annonsen.
Annonse

På mange måter er nok det riktig, men det å ikke stemme betyr at ikke alle blir hørt og at derfor kun stemmen til de som går til urnene gir resultater, noe som igjen betyr at demokratiet ikke fungerer slik det er tiltenkt, derfor er det viktig at alle benytter seg av stemmeretten sin. Det kan være at de som ikke stemmer, faktisk, tenker ganske likt, og samlet burde ha en meget stor innflytelse.

I Kristiansand er vi nå en stor gruppe mennesker som mener at svært mange innbyggerne ikke blir hørt i viktige saker. Vi oppfatter at politikerne, etter de har blitt valgt, nærmest gjør som de vil. Nevnte politikere har for så vidt sin fulle rett til å gjøre det, men vi mener at disse har glemt sitt mandat. 

Politikerne er valgt, og de skal representerer velgerne, noe som betyr at de også etter valget skal lytte til folket. Det er nemlig folket som bestemmer, men for å forenkle prosessene velger vi noen partier og personer til å representere oss i bystyret og mange andre utvalg, nettopp for å ta nødvendige beslutninger på vegne av folket.
 
Jeg har vært aktiv politiker i Kristiansand de siste 4 årene for Høyre, men meldte meg ut i vår, fordi jeg mener de ikke tar barn, unge og klima nok på alvor. I Folkelista gjør vi nettopp det, vi skal lytte til alle og kanskje spesielt de unge, oppvekst og klima er blant våre viktigste oppgaver. Vi tror ikke at vi er noe bedre enn andre politikere, men vi mener altså at det å lytte til folket, enten vi er enige eller ikke, er viktig. 

I mange saker, er saksunderlaget så langt og komplisert at de fleste hverken har kapasitet eller mulighet til å sette seg inn i alle detaljene, og det er da godt å vite at de vi har stemt på tenker noenlunde likt med oss selv, og langt på vei tar de samme beslutningene vi selv ville tatt. Her mener vi at avstanden mellom ledende politikere og folk flest har blitt altfor stor, og derfor har vi gjennom Folkelista samlet oss fra alle partier og samfunnslag for å gjøre et forsøk på å gjøre en forskjell i kommunen vår. 

Noen tenker kanskje at dersom vi blir valgt inn, så vil vi bli likedan, men vår intensjon er svært tydelig, vi vil lytte til folket, forsøke å ta folket med på avgjørelser, og vi vil da handle deretter. 

Folkelista ønsker å bygge ut og satse på bydelene, steder hvor folk bor istedenfor å bygge ut sentrum, slik de andre store partiene ønsker. Vi ønsker å fokusere på barn og unge, på idretten, på de eldre, på de som er syke og ikke minst på kloden vår gjennom en sunn og ansvarlig klimapolitikk slik at også våre barn får bo på en ren og bærekraftig jordklode.
 
Vi har ingen store kompliserte saker, men ønsker å ta tak i de oppgavene som de offentlige bør ta tak i, og vi ønsker å begrense den offentlige pengebruken slik at midlene blir fordelt så godt som mulig til folk flest. Vi ønsker også at avstanden mellom offentlig administrasjon og folket skal reduseres på en måte som gjør at folket forstår hva som foregår og hvorfor. 

Vårt mål er derfor å få så mange som mulig til å stemme, slik at demokratiet fungerer, og vi ønsker å stille oss til disposisjon til å representere nettopp deg.

Hvordan vi skal få det til, er å involvere folk gjennom innbyggerdialog slik de har gjort i mange andre europeiske byer og stadig ta temperaturen på hva folk mener. Vi kommer også til å bli stilt overfor vanskelige og upopulære avgjørelser, men vi lover at vi skal gjøre hva vi kan for å lytte, vurdere og handle utfra hva folket mener og hva som er best for kommune.
 
Så gjør dere selv og Kristiansand kommune en tjeneste, bruk stemmeretten deres den 9. September, eventuelt forhåndsstem om dere ønsker det. Stem på et parti som vil ha en forandring og som vil lytte til folket. Jeg anbefaler Folkelista.

Godt valg alle sammen
Jørgen Pettersen fra Vågsbygd, 7. kandidat Tverrpolitisk Folkeliste


Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no