- Alle skal gis mulighet til å delta i arbeidslivet ut fra sine forutsetninger, men normen skal være fulle stillinger, sier Jan Erik Tønnesland. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Valgkampen: - Songdalen et godt eksempel

  Jon Aamodt
  13. aug. 2019
  12:23
Hans Christian Gabrielsen, leder av LO, besøker Kristiansand torsdag 15. august i anledning valgkampen foran årets kommune- og fylkestingsvalg.

LO-lederen gjester Kristiansand i forbindelse med et gjestebud i byen. Gjestebudet er et arrangement hvor LO-medlemmer inviteres for å bli kjent med Arbeiderpartiets fremste kandidater på fylket, og Ap-medlemmer for å bli kjent med de viktigste sakene for fagbevegelsen.

Gabrielsen og fylkesordførerkandidat Gro Bråten oppfordrer nye Kristiansand til å adoptere ordningen med trepartssamarbeid etter modell fra Songdalen kommune. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Ønsker heltid
- Vi ønsker at flest mulig skal jobbe heltid fordi dette gir trygghet for arbeidstakeren og gode tjenester. Her er Songdalen et godt eksempel. Vi har forståelse for at det i perioder kan være nødvendig å jobbe redusert, men hovedregelen er at stillingen må være 100 prosent, sier Bråten.

Ordførerkandidat Jan Oddvar Skisland og bystyrekandidat fra Songdalen Jan Erik Tønnesland ønsker også at trepartssamarbeid og hele stillinger skal bli normen i nye Kristiansand. Dette er noe Arbeiderpartiets gruppe kommer til å jobbe aktivt for i neste periode. 

LO-lederen kjenner godt til arbeidet som er gjort rundt trepartssamarbeid i Songdalen. Han ønsker å støtte opp om dette, og er glad for at Arbeiderpartiets kandidater ønsker en videreføring av dette inn i en ny storkommune. 

- Engasjerte aktører
- Trepartssamarbeidet har fungert som et kinderegg med bare vinnere. Brukerne får færre folk å forholde seg til, de ansatte får trygge og gode arbeidsforhold, og arbeidsgiveren kan legge til rette for kompetanseheving. I Songdalen har vi brukt tid på å implementere hele stillinger gjennom det gode samarbeidet mellom politikerne, administrasjonen og de tillitsvalgte, og det er dette som har gitt de gode resultatene, sier Tønnesland til N247. 

Han understreker viktigheten av å ha engasjerte aktører for å oppnå gode resultater og legger til at det politiske samarbeidet i Songdalen har fungert meget bra på dette området. 

- I nye Kristiansand har vi gjennom et eget prosjekt jobbet mye for å få til en tilsvarende modell. Resultatet blir kanskje ikke helt likt med Songdalen, men vi arbeider videre og gjennom samarbeid skal vi finne gode løsninger for den nye kommunen. Det er viktig å ha med seg at alle skal gis mulighet til å delta i arbeidslivet ut fra sine forutsetninger, men normen skal være fulle stillinger, sier Tønnesland som er Arbeiderpartiets fremste kandidat fra Songdalen ved valget i september.


Ordførerkandidat Jan Oddvar Skisland ønsker at trepartssamarbeid og hele stillinger skal bli normen i nye Kristiansand. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no