Høyres bystyrekandidater Ida Grødum, Terje Ø. Pettersen og Grethe Alver vil at private aktører skal konkurrere om å bygge en fremtidig barnehage på Nodeland syd. (Foto: Jon Aamodt)

Valgkampen: - Foreldre trenger et reelt valg

  Jon Aamodt
  10. aug. 2019
  17:04
- Her er det regulert inn tomt til barnehage, hele 11 mål er tomta i området Nodeland syd som er satt av til en fremtidig barnehage. Fra før er det kun et par familiebarnehager utenom de kommunale barnehagene i Songdalen. Når det skal bygges nytt her på Nodeland, mener Høyre at private må få anledning til å gi tilbud om å bygge og drive denne, sier Terje Ø. Pettersen, kandidat for Høyre til bystyrevalget i september. 

Han er svært kritisk til utspillet fra Arbeiderpartiet om at barnehager langs kollektivakser bør være i kommunal regi og mener det er på tide at småbarnsforeldre i Songdalen får et reellt alternativ til de kommunale barnehagene.

- Det kan ikke være slik at ideologi skal trumfe innholdet i barnehagene, fortsetter Pettersen.

Trenger begge deler
Sammen med partikollegene Ida Grødum og Grethe Alver understreker Pettersen at det er viktig med både kommunale og private barnehager for å få en optimal kvalitet og et variert tilbud som gir foreldre er reelt valg når de skal sende sine små i barnehage. 

- De private barnehagene har ofte tilbud som strekker seg ut over det en kommunal barnehage tilbyr. Større fleksibilitet i åpningstider og et tilbud også i sommermånedene er eksempler på dette, sier Alver. 

- Uten er reell konkurranse skjer det liten utvikling på barnehagefronten. Med to separate tilbud genereres kreativitet som fører barnehagene fremover, tilføyer Grødum. 

- Ikke mangel på plasser
De tre konstaterer at det har skjedd mye på barnehagefronten de seneste årene og understreker at i dag er det ikke mangel på plasser som er utfordringen.

- Nå er det et større fokus på kvalitet og innholdet i barnehagene, og vi trenger et delt tilbud for at utviklingen skal gå fremover, fortsetter Pettersen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Alver legger til at dette er en ekstremt godt regulert bransje og er ikke redd for at ansatte får dårligere betingelser i private barnehager enn i de kommunale.

- Vi ønsker det beste tilbudet for barn og foreldre, uansett hvem som eier og driver barnehagene, sier hun.

- Barnehage for fremtiden
- Tomta her på Nodeland er regulert, men ellers er det ikke påbegynt arbeid med planlegging eller bygging. Med stadig utbygging ser vi at det kan komme et behov om kort tid, og da ønsker vi at forhold om hvem som skal bygge og drive må være avklart og at Songdalen får et nytt tilbud som vi ikke har hatt tidligere, avslutter Grødum.  


- Et tilbud med både private og kommunale barnehager gir størst fleksibilitet og best kvalitet, sier Høyres kandidater til bystyrevalget. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no