Jostein Senumstad er kandidat nummer 14 på Folkelistas bystyreliste ved valget i september. (Foto: Folkelista)

Valgkampen: «Hvorfor ikke KrF denne gangen»

  Redaksjonen
  09. aug. 2019
  11:26
Tidligere aktive KRF`ere stemmer denne gangen Tverrpolitisk Folkeliste i Kristiansand. Flere av oss har vært sentrale i KRF, gjennom verv, stått på liste, aktive på møter og trofaste velgere. Vår tanke og ide har vært å skape forandring tuftet spesielt på KRF sitt verdigrunnlag. Denne gangen er det annerledes. Vi opplever at KRF lokalt er i utakt med folket, og i flere saker på tvers av eget verdigrunnlag. Vi velger derfor å aktivt støtte Folkelista.

Vi mener at det lokalt ikke lenger er grunnlag for å stemme på vårt «gamle» parti. Å stemme på KRF av gammel vane er uaktuelt. Det er tid for å løfte blikket og spørre seg selv hva som skjer rundt oss og hvem som er deltakere i det politiske spillet som spilles i kommunen. 

KRF sin bystyregruppe har etter vårt syn mistet bakkekontakten i flere viktige saker, og følger der med som haleheng til andre partier i byen. Det er flott med samarbeid, Folkelista vil også å søke slikt med andre etter valget, men vi synes det er viktig at man retter et kritisk blikk mot hvilke saker – og på hvilke premisser – samarbeidet skjer.

Det er mange trofaste KRF-velgere som reagerer på flere av sakene som nå er blitt en del av valgkampen. Mange forstår ikke hvorfor KRF lokalt støtter og klart offentlig forsvarer det som i løpet av få år betyr milliardbevilgninger til Kunstsilo? Skal man uansett ha et nytt kunstmuseum, hvorfor fronter ikke KRF da alternativet om å rive dagens silo for så å bygge et nytt museumsbygg? Det vil gi betydelig besparelse med en vesentlig lavere risiko.

Vi tror også mange reagerer på spillet omkring utvidelse av Gartnerløkka og avvisningen av tanken om å bygge Ytre Ringvei først. Prosjektet er også svært førende for bompengestrategien for Kristiansand i mange år fremover. En usosial innkreving, som øker forskjellene mellom mennesker, samt Gartnerløkka, er begge saker som KRF lokalt er i utakt med mange av sine velgere. Vi ser at fremtredende KRF-ere, både ordfører i Vennesla og fylkesordførerkandidat, offentlig har støttet synet om at Ytre Ringvei må bygges først. Likevel, KRF lokalt endrer neppe standpunkt i saken.

KRF (og Venstre) ynder å fremstille seg som partier som vil ta vare på miljøet. Men likevel har de ingen betenkeligheter med å godta havneplanene i Topdalsfjorden, selv om det fra faglig hold er påvist at disse kan føre til uopprettelige miljøskader. At KRF lokalt heller ikke ser de store konsekvensene med å plassere en enorm havn midt i et stort og etablert boområde er også svært beklagelig. Når vanlige medlemmer ber om mer informasjon, og svaret fra KRF sin representant er at «havnesaken er for komplisert for vanlige folk å sette seg inn i» så blir det enda verre.

KRF lokalt har heller ikke vært særlig villige til å vurdere eiendomsskatten. De vil nå bruke minst 25 millioner kroner på å øke skattegrunnlaget gjennom en omtaksering. Alternativet var å bruke ligningsvesenets satser, slik Regjeringen foreslo i 2018.  Ligningsvesenets satser gir rettferdighet og lik vurdering for hele landet, dermed blir ulikhetene for hele nye Kristiansand på dette felt utjevnet. Klageprosesser ville også vært mindre ressurskrevende. På dette området valgte KRF å være lite synlige. 

Skole og oppvekst - en av KRF sine kjernesaker. Vi synes derfor det er forunderlig at lokallaget ikke tar et klart og tydelig standpunkt i saker som omhandler skolestruktur. Vi synes det er trist at KRF ikke roper et «nei til gigantskoler» i Vågsbygd, en sak som med stor sannsynlighet vil være førende for flere skoler i kommunen. At KRF velger å ”sitte på gjerdet” i en så viktig sak reagerer vi på. Igjen manglende evne til å si fra, og lite vilje til å lytte til barn, foresatte, lærere og andre interessegrupper.

Summen av nevnte og andre saker gjør at vi ved kommende valg ikke har tillit til KRF Kristiansand. På toppen av dette, etter en svært opprivende debatt i høst, velger man å ta bort passusen om at KRF Kristiansand skal være et ikke-sosialistisk alternativ. Da faller også ideologien for mange KRF-velgere bort. Når både ideologi og saker er borte, hva har man da egentlig igjen?

Sentralt i KRF tas det tak, men lokalt er partiet i ei «blindgate». Vi opplever at partiet er i utakt med potensielle velgere i mange «folkesaker», vi opplever et til dels manglende oppgjør med å «operere i lyset», som sammen betyr en politikk på tvers av eget verdigrunnlag som klart skaper skiller i samfunnet. Dette er hovedgrunnene til at vi ikke velger å være aktive for KRF lokalt, men i stedet velger å stå på liste og klart støtte Folkelista, en liste bestående av 61 kandidater med gul, blå, rød og grønn idelogi, hvor lokale saker står i førersetet.

Tenk sak, tenk nytt -  Folkelista er for deg som mener åpenhet og kunnskap i lokale saker er viktigere enn partitilhørighet. Folkelista vil ha en ny kurs for den nye kommunen.

Vi anbefaler Tverrpolitisk Folkeliste på valgdagen 9. september. Om du forutenom store og viktige lokale saker i tillegg ønsker å ha KRF sin ideologi inn i det nye bystyret, så sett gjerne et kryss ved oss «gamle» KRF`ere. Godt valg!

Svein-Harald Mosvold Knutsen, 4. kandidat
Jostein Senumstad, 14. kandidat
Åse Gunn Mosvold Hogga, 21. kandidat
Ragnar Tønnessen, 29. kandidat
Anne Cathrine Christophersen, 33. kandidat
Roger Karstensen, 41. kandidat
Glenn Vidar Vatne, 42. kandidat
Reidun Åsland, 53. kandidat
Bernt Erik Olsen, sistekandidat
Sist oppdatert 09.08.2019 klokken 11:38 av Nicolai Prebensen

Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no