Vidar Kleppe er Demokratenes ordførerkandidat ved bystyrevalget i september. (Foto: Demokratene)

Valgkampen: «Rettsikkerheten i Norge må bedres»

  Redaksjonen
  09. aug. 2019
  11:26
Etter å ha fått flere spørsmål vedrørende rettsikkerheten i Norge vil jeg si følgende: Demokratenes mener bestemt at alle mennesker i Norge skal ha friheter og rettigheter, slik som ytringsfrihet, trosfrihet og beskyttelse av privat eiendomsrett.   

Rettssikkerhet er viktig for å sikre de individuelle friheter. Staten er ikke ufeilbarlig. Statens makt kan og har dessverre ført til overgrep mot innbyggerne. Noe vi har sett mange eksempler på. I myndighetsutøvelsen må statens oppgave ikke begrense eller regulere rettighetene til enkeltpersoner, men verne og beskytte rettighetene til det norske folk.

 Uansett hvor de konstitusjonelle rettigheter eller andre grunnleggende rettigheter er i faresonen, må Stortinget utarbeide lovgivning for å sikre effektiv rettslig kontroll av myndighetenes atferd ovenfor norske borgere. Menneskerettighetene skal også sikre grunnleggende rettigheter til enkeltpersoner i forhold til staten og borgerne. 

Menneskerettigheter må heller ikke misbrukes for politisk agitasjon, slik som å begrense ytringsfriheten, eller bryte ned nasjonen eller Norges suverenitet - som en fri og selvstendig nasjon.

Vidar Kleppe
Ordførerkandidat for Demokratene i Kristiansand
Sist oppdatert 09.08.2019 klokken 11:38 av Nicolai Prebensen

Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no