Øystein Hatlebakk, Christiand Eikeland og Tom Jørgensen på valgkampstand for FrP i Brennåsen torsdag. (Foto: Jon Aamodt)

Valgkamp: - Vil ha en ny vurdering av hele Rosseland

  Jon Aamodt
  09. aug. 2019
  10:43
Valgkampen før bystyrevalget i september begynner for alvor å prege politikerne som skal kjempe om de 71 plassene i det nye bystyret, og torsdag ettermiddag hadde FrP rigget valgkampstand på Rosseland i Songdalen kommune. 

- Vi mener Rosseland vil ha en strategisk beliggenhet i den nye storkommunen og ønsker at bystyret skal ta en debatt om arealutnyttelsen i hele området. Rosseland ligger sentralt i aksen mellom Nodeland, Tangvall og Hellemyr og kan bli et viktig kollektivknutepunkt, sier Christian Eikland til N247. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Eikeland står på stand torsdag sammen med partikollegene Tom Jørgensen fra Søgne og Øystein Hatlebakk fra Songdalen. Han sier videre at dersom den politiske situasjonen etter valget blir slik at partiet kommer i posisjon til å påvirke politikken i det nye bystyret, vil han prioritere saker som er viktige for partiet når det skal forhandles.

- Sier nei til ekspropriasjon
Når FrP setter fokus på Rosseland er det ikke bare den opphetede debatten om skoleplassering de har i tankene, men Eikeland legger ikke skjul på at partiets syn er at den planlagte skolen burde vært lokalisert her. 

Hatlebakk skyter inn at han ikke har hørt at det har vært noen fremgang i forhandlingene med grunneierne på Vollan som tidligere har uttalt at de aksepterte å avstå grunn til skole ut fra et premiss om at det ikke fantes andre alternativer til plassering. Han er også overrasket over at partier som hevder å prioritere landbruket er villige til å bygge ned matjorda så lenge det finnes alternativ plassering til skolen.
 
- Stemmer dette og dersom det blir snakk om ekspropriering på Vollan mener vi at premissene for det vedtaket Songdalen har gjort blir helt feil, og FrP kommer uansett ikke til å støtte en ekspropriasjon, tilføyer Jørgensen.

- Ønsker et OPS
- Vi ønsker å utvikle Brennåsen, det handler ikke utelukkende om plassering av skole, men den er en viktig brikke. Sammen med boliger og andre tiltak tror vi Brennåsen kan utvikles til et strategisk knutepunkt i nye Kristiansand, sier Eikeland som ikke vil utelukke at Brennåsen kan være en aktuell plassering for en ny svømmehall i de vestlige bydelene i Kristiansand. 

- Det blir resultatet fra valget som avgjør hva vi kan påvirke i nye Kristiansand, men området her på Rosseland vil vi ha høyt fokus på, og i den grad vi kan påvirke vil vi støtte en utvikling som kombinerer boliger med skole og andre tjenester, gjerne i et samarbeid mellom private og offentlige aktører gjennom et OPS, avslutter Eikeland.


Boliger, skole og andre aktiviteter, gjerne i et OPS, er hva FrP ønsker seg i Brennåsen, et sentralt knutepunkt i nye Kristiansand. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no